אפליה בעבודה

אחד מנושאי הליבה של תחום דיני עבודה, נוגע לנושא אפליה בעבודה, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ו/או חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תביעות להפליה מחמת גיל, מין, לאום, דת, הורות, טיפולי פוריות, הריון, מוגבלות רפואיות ועוד.

למשרדנו ניסיון עשיר, בהגנה על עובדים המופלים לרעה על ידי מעסיקיהם, בעתירות לסעדים זמניים לביטול או מניעת פיטורים עקב שיקולים זרים, לרבות אפליה בעבודה.

אפליה בעבודה לקבוצת הגיל השלישי

חלק ניכר מהתביעות והעתירות שהוגשו על ידי משרדנו התייחסו לאפליית העובד המבוגר עקב גילו, וסיוע לעובדים המוצאים עצמם מועמדים לפיטורים שנים ספורות טרם הגעתם לגיל פרישה.

משרדנו חרט על דגלו להגן על עובדים המשתייכים לקבוצת הגיל השלישי מפני אפליה בעבודה. בעניין זה, נקבע בפסיקה כי לא רק שאל למעסיק לשקול את גילו של העובד כשיקול שלילי בפיטוריו, אלא עליו לשקול זאת כשיקול חיובי ולפעול ככל שניתן למען השארתו במעגל התעסוקה.

אפליה בעבודה בעקבות גזענות

יש לציין כי משרדנו נלחם מלחמת חורמה בגזענות בעולם העבודה, ולא מעט מקרים מגיעים למשרדנו, מקרים מצמררים, מזעזעים, שהעוול והפגיעה הנפשית בעובד – זועקים לשמיים. משרדנו סבור כי לצד ענישת גורמים גזעניים בעבודה, ולצד הפיצוי המגיע לעובדים שנפגעו מהערות גזעניות, אם באמצעות חוק איסור לשון הרע ואם באמצעים אחרים, יש לעודד הסברה במקום העבודה על הזכות לשוויון ועל איסור הפליה ואמירות גזעניות, הסברה שחשובה לא פחות מאשר הסברה בנוגע למניעת הטרדה מינית.

ראה מאמר על גזענות בעולם התעסוקה.

הטיפול הניתן לעובדים הנתקלים במקרה של אפליה וגזענות בעבודה הינו יסודי ומעמיק, תוך הבנה וגילוי מירב הרגישות כלפי העובד/העובדת המופלים לרעה, משלב הזימון לשימוע ועד הגשת עתירה לסעד זמני ותביעה לפיצוי כספי.

לזכות משרדנו הישגים בשווי מאות אלפי ש”ח לזכות עובדים שהופלו לרעה, במסגרת הסדרי פשרה.

משרדנו מנהל תביעה משמעותית כנגד אחת מרשתות המזון הגדולות בארץ בנושא הפליית עובדת עקב מוגבלות ראיית לילה, כאשר העובדת מצאה עצמה נפלטת ממעגל התעסוקה, ללא אופק לחזור בעתיד הנראה לעין.