אפליה בעבודה

אחד מנושאי הליבה של תחום דיני עבודה ,  נוגע לנושא אפליה בעבודה , חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ו/או חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תביעות להפליה מחמת גיל, מין, לאום, דת, הורות, טיפולי פוריות, הריון, מוגבלות רפואיות ועוד.

למשרדנו נסיון עשיר, בהגנה על עובדים המופלים לרעה על ידי מעסיקיהם, בעתירות לסעדים זמניים לביטול או מניעת פיטורים עקב שיקולים זרים, לרבות אפליה בעבודה.  חלק ניכר מהתביעות והעתירות שהוגשו על ידי משרדנו התייחסו לאפליית העובד המבוגר עקב גילו, וסיוע לעובדים המוצאים עצמם מועמדים לפיטורים שנים ספורות טרם הגעתם לגיל פרישה. משרדנו חרט על דגלו להגן על עובדים המשתייכים לקבוצת הגיל השלישי מפני אפליה בעבודה. בעניין זה, נקבע בפסיקה כי לא רק שאל למעסיק לשקול את גילו של העובד כשיקול שלילי בפיטוריו, אלא עליו לשקול זאת כשיקול חיובי ולפעול ככל שניתן למען השארתו במעגל התעסוקה.

הטיפול הניתן לעובדים הנתקלים במקרה של אפליה בעבודה הינו יסודי ומעמיק, תוך הבנה וגילוי מירב הרגישות כלפי העובד/העובדת המופלים לרעה, משלב הזימון לשימוע ועד הגשת עתירה לסעד זמני ותביעה לפיצוי כספי. לזכות משרדנו הישגים בשווי מאות אלפי ש”ח לזכות עובדים שהופלו לרעה, במסגרת הסדרי פשרה.

משרדנו מנהל תביעה משמעותית כנגד אחת מרשתות המזון הגדולות בארץ בנושא הפליית עובדת עקב מוגבלות ראיית לילה, כאשר העובדת מצאה עצמה נפלטת ממעגל התעסוקה, ללא אופק לחזור בעתיד הנראה לעין.