זכיות והצלחות – איריס אלמוג ושות’ – עורכי דין דיני עבודה

בעמוד זה יוצגו דוגמאות מרכזיות של  מקרים של תיקים שנסתיימו בהצלחה על ידי משרדנו במהלך השנים, החל משנת 2005 ועד היום. חלקם בפסקי דין שפורסמו וחלקם בהסדרי פשרה.   (בהסדרי פשרה שמות הצדדים חסויים בשל סודיות). חשוב לציין כי כל מקרה לגופו, ואין בסכומים הנקובים כדי לאפיין פיצוי נהוג במקרה כלשהו.

 

1/2024-  מניעת פיטורי עובד בשימוע – לאחר שהוגשה תלונה על הטרדה מינית כנגד העובד נתקיימה ישיבת השימוע. במהלך הישיבה הצבעתי על כשלים ופגמים חמורים לרבות באופן ביצוע הליכי הבירור תוך הצגת תרומתו של העובד לארגון וסילוף דבריו בבדיקות שנערכו ו/או הוצאת הדברים מהקשרם. לאחר שקילת הטענות בכובד ראש הוחלט שלא לפטר את העובד אלא להסתפק באזהרה. 

1/2024- פיצוי בסך 200,000 ש"ח לעובד בכיר וותיק אשר פוטר לאחר מתן דו"ח הטרדה מינית אשר קבע כי לא הייתה כלל הטרדה מינית. לאחר ייצוג העובד בשימוע, וטענה על פגמים שונים, השגנו לעובד פיצוי בסך 200,000 ש"ח. 

3/2023- פיצוי בסך 180,000 ש"ח לעובדת שפוטרה מעבודתה לאחר שיצא דו"ח הקובע כי הוטרדה מינית.  לאחר ייצוג העובדת בשימוע באמצעות המשרד, שולם בהסדר פשרה על ידי החברה, פיצוי לעובדת בסך 180,000 ש"ח.

11/2022 פסק דין חשוב של כב' הנשיאה הדס יהלום בבית הדין האיזורי לעבודה בתל-אביב  פיצוי בסך 422,000 ש"ח לנהג של שגרירות קמרון שהועסק במשך 17 שנים, ללא דיווח לרשויות המס, ללא תשלום זכויות סוציאליות, 60 שעות נוספות חודשיות (ללא הוכחה), פיצוי לדוגמא על אי מתן תלושי שכר,  פיצויי פיטורים, פנסיה ועוד. ניתן ביום 25.11.22. נדחתה טענת השגרירות כי הנהג שהועסק בשכר מינימום הינו "קבלן" וכי לא התקיימו יחסי עובד מעסיק.  פסק דין חשוב ויוצא דופן שיוצא כנגד קיפוח זכויות עובדים ואי דיווח לרשויות המס.  לעיון בפסק הדין סע"ש 44219-04-19 אהרון אברהם נגד שגרירות קמרון מיום 25.11.22- לחץ כאן.

לאחר עבודה מפרכת של 3.5 שנים, הצלחתי להוכיח כי הנהג, שלא היה לו אפילו תלוש אחד, הועסק במשך 17 שנים. פניתי למשרד החוץ והוצאתי תעודת עובד ציבור שמעידה שהנהג היה רשום במערכת. תרגמתי מצרפתית לעברית אישורים המעידים על עבודה משנת 2002 ועד 2019, לוז של השגרירות להוכחת שעות נוספות. בנוסף, הצגתי חוות דעת אקטוארית על הפסד הפנסיה של העובד.

8/2022- ייצוג עובד בשימוע כולל העלאת טענת התעמרות – לאחר הצגת טיעונים בשימוע הכוללים מכתב מקיף עם נספחים, במסגרתו נטענה גם טענת התעמרות, שולם לעובד שהועסק כארבע שנים, פיצוי מוגדל בסך כולל של 65,000 ש"ח.

01/2022 – פיצוי בסך 50,000 ש"ח לעובד בחברת הובלות בעבור זכויות מכח צו ההרחבה בענף ההובלות במסגרת הסדר פשרה טרום משפטי.  בחלוף 3 שנים מהעסקתו פנה העובד למשרדי לבירור זכויותיו. על מנת למנוע תביעה ממושכת בגילו המבוגר ועקב מצבו הבריאותי, פניתי במכתב למעסיק ולאחר פגישה קצרה במשרדי הגענו להסדר פשרה לתשלום מיידי בסך 50,000 ש"ח. בכך נמנע מהעובד הליך ארוך, מתיש וממושך אשר יקר יותר ולא בהכרח יוביל לתוצאה גבוהה יותר. 

01/2022 – החלפת טיוטות של תביעה והגנה טרם הגשתה שהובילו להסדר פשרה לפני נקיטת הליכים משפטיים.   . טרם הגשת תביעה בשם עובד (בענף ההובלות) לאחר ניסוח התביעה אך טרם הגשתה נשלחה טיוטה למעסיק. המעסיק הגיש באמצעות עורך דינו טיוטת כתב הגנה. לאחר מכן נוהל מו"מ טלפוני בעקבותיו הגענו להסדר פשרה המקובל על כל הצדדים. למעשה קיימנו הליך גישור לכל דבר, עם כתבי טענות – רק מבלי להגיע לביהמ"ש.

12/2021  – פיצוי בסך 80,000 ש"ח לעובד הייטק בכיר שהועסק כחצי שנה במסגרת הסדר פשרה לאחר פיטוריו (בהליך טרום משפטי). העובד פנה אלי לאחר שפוטר ותיאר לי את סביבת העבודה המתעמרת. לאחר משלוח מכתב מקיף ויסודי למעסיק, במסגרת הסדר טלפוני הושג לעובד פיצוי בסך 80,000 ש"ח.   

11/2021  – פיצוי בסך 250,000 ש"ח לעובדת בחברה ממשלתית לאחר שייצגתי בהליכי שימוע. הפיצוי הושג במסגרת הסדר גישור בהסכמה לאחר השימוע שנתקיים.   לאחר למעלה מ – 10 שנות העסקה, העובדת סולקה מעבודתה תוך העברת תפקידה לאחר במסגרת ישיבה שנערכה. במהלך השימוע העליתי טענות על התנכלות והתעמרות המבוססות על ראיות מוצקות לרבות תמלילי שיחות. הצדדים פנו בהסכמה לגישור אצל שופטת בדימוס על מנת לייתר הליכים משפטיים.

11/2021  – הגדלת גמלת הפרישה בסך של כ -100 אלף ש"ח בערך מהוון לעובדת שהוצע לה לפרוש במסגרת פרישה מוקדמת מבנק.

10/2021  – פיצוי בסך 60,000 ש"ח לעובדת רשות מקומית (כפל פיצויי פיטורים) .העובדת אשר זומנה לשימוע, ביקשה כי אייצג אותה בשימוע בכתב. לאחר מכתב מקיף ויסודי, במסגרת פשרה טלפונית השגתי לעובדת 100% פיצויי פיטורים נוספים, במסגרת ועדת חריגים.  

09/2021  -ייצוג נילון שנמצא כמי שהטריד מינית, בועדת משמעת והשארתו בעבודה.  במסגרת הייצוג בועדת המשמעת, תקפתי את דוח הסיכום אשר קבע כי העובד הטריד מינית, והמחשתי את העוול שנגרם לעובד. בסופו של דבר, העובד נשאר במקום העבודה באותו התפקיד תוך מניעת נקודות השקה בינו לבין המתלונת.

8/2021 – פיצוי בסך 90,000 ש"ח לעובד הייטק במסגרת הסדר פשרה לאחר שייצגתי את העובד בשימוע. במסגרת שימוע טענתי להפליה עקב נטיה מינית וכן  ולפיטורים תוך הפרת חוק עבודת נשים שכן הוכחתי כי העובד היה מוגן בהגנת טיפולי פוריות במהלך פיטוריו, וזאת לאחר שהוצגה בדיקת זרע שהעובד ביצע בסמוך לפיטוריו. הצגתי את הפסיקה התומכת בכך שמדובר בטיפולי פוריות כהגדרתם בחוק עבודת נשים ומכך  –  פיטוריו אסורים ללא היתר. לאחר מומ ודין ודברים, שולם לעובד פיצוי מכובד של 90,000 ש"ח..

7/2021 – פיצוי בסך 250,000 ש"ח לעובדת שהתלוננה בין השאר על התנכלות והטרדה מינית. במסגרת הסדר פשרה לאחר מכתב התראה וניהול מו"מ טרום משפטי, הושג הסדר מטיב ללקוחה. 

06/2021  – הצלחה בייצוג בשימוע לעובדת מדינה – מניעת פיטורים והארכת תקופת נסיון. במסגרת ייצוג בשימוע של עובדת מדינה שעבדה בתקופת נסיון, נמצא כי המדינה לא פעלה לפי הוראות התקשי"ר עת זימנה את העובדת לשימוע במהלך תקופת הנסיון. לאחר הייצוג, הועברה העובדת לתפקיד במשרד אחר. 

04/2021 – הצלחה בשימוע של עובד מדינה, מניעת פיטורים והחזרה לעבודה בתפקיד חילופי. לאחר ייצוג בשימוע של עובד מדינה אשר סבל ממוגבלות, במסגרת הסדר שובץ העובד לתפקיד חילופי במשרד אחר..

10/2020 – פיצוי של 150,000 ש"ח לעובד בכיר בשימוע.  ייצוג עובד בכיר בחברת הייטק, שזומן לשימוע בגיל מבוגר בטענה של צמצומים. השימוע התנהל בשפה האנגלית בשיחת ועידה בוידאו מול ארה"ב. נטען כי מדובר בהפליה בגיל מבוגר. וכי הפיטורים אינם תקינים. במסגרת הסדר פשרה, השגתי לעובד פיצוי בסך של 150,000 ש"ח, מעבר לסכומים שהגיעו לו על פי הדין ועל פי הסכם העסקתו המטיב.

חדש -פסק דין- פיצוי של 87000 ש"ח נגד רשת חצי חינם שהפלתה ופיטרה עובדת עקב מוגבלותה וליקוי ראיה

פסק דין מיום 10/5/20 נגד רשת חצי חינם: כב' השופטת רוית צדיק, סגנית הנשיאה בבית הדין האיזורי לעבודה בתל-אביב, קבעה כי רשת חצי חינם פיטרה עובדת מוגבלת עקב ליקוי ראיה ועיוורון לילה ואי יכולתה לעבוד במשמרות ערב (בגלל הראיה) לעובדת נפסקו פיצויים על הפרת חוק השוויון ופיטורים שלא כדין. העובדת יוצגה על ידי עו"ד איריס אלמוג. לעיון בפסק הדין מוראדי נ' רשת חצי חינם  לחצו כאן.

הסדר גישור – פיצוי בסך 1.8 מליון ₪ בתשלום חד פעמי במסגרת הליך גישור בתביעה על הפרשי שכר ועמלות  – ייצוג העובד

העובד אשר יוצג באמצעות משרדנו עבד כסוכן מכירות בחברה במשך למעלה מארבעים שנה. בחודש דצמבר 2016 הוגשה על ידי משרדנו תביעה בסך חמישה וחצי מליון לבית הדין לעבודה.  בהליך גישור בפני המגשרת, שולם לעובד, באופן חריג ושאינו מאפיין תביעות בדיני עבודה, פיצוי בסך 1,800,000 ₪ בתשלום חד פעמי. הסדר הפשרה קיבל תוקף של פסק דין.

הסדר גישור – פיצוי בסך 450,000 ₪ לקבלן שהוכיח יחסי עובד מעסיק – ייצוג העובד

זכיה בערעור על החלטת הנאמן, ופיצוי של 450,000 ₪ לאגרונום שהועסק במגה באמצעות חשבונית מס,  ואשר הוכיח כי נתקיימו יחסי עובד מעסיק בינו לבין מגה. משרדנו הגיש ערעור לביהמ"ש המחוזי על החלטת הנאמן שקבעה כי בין האגרונום למעסיקה מגה, לא נתקיימו יחסי עובד מעסיק, וכי שכרו היה גבוה משל עובד מקביל.  לעיון בפרסום הידיעה על הזכיה בכלכליסט – לחץ כאן

ייצוג עובד שהוגשה נגדו תביעה בסך למעלה ממליון שח על הטרדה מינית וסיום ההליך בפיצוי כספי מינימלי

העובד אשר יוצג באמצעות משרדנו נתבע על הטרדה מינית, תביעה של כמליון ושש מאות אלף ש"ח. משרדנו הצליח להביא לסיום ההליך בפשרה, בתשלום פיצוי משמעותית מופחת מסכום התביעה, סך כולל של 70,000 ש"ח. בנוסף, העובד הוחזר לאותו תפקיד במקום עבודה לאחר שהושעה לתקופה ארוכה. 

פסק דין תקדימי בבית הדין הארצי – עובד שהודה בגניבה ופוטר, אינו זכאי לפיצוי בגין שימוע – ייצוג המעסיק

מאי 17 -פסק דינו של בית הדין ארצי  מיום 3.5.2017 פינדיורין נ' זיסמן ואח' ע"ע 42510-06-15 , ע"ע 53292-06-15- מ נדחה במלואו ערעור העובד. התקבלו עיקר טענות המעסיקים בערעור לרבות שלילת פיצוי על אי עריכת שימוע לעובד שהודה בסדרת גניבות והורשע, פסק הדין הפחית מחבות המעסיקים סך של כ- 75000 ש"ח כולל הפרשי ריבית והצמדה. פסק דין חידד את ההלכות לעניין חישוב דמי חופשה והבראה. לעיון בכתבה ב ynet  מיום 9.5.17 לחץ כאן

חילוץ בעל מניות מתביעה אישית על מאות אלפי שח – באמצעות פעולה משפטית מתוחכמת ומהירה

כנגד חברה הוגשה תביעה על ידי עובד. במהלך התביעה, קיבל בעל המניות ייעוץ שגוי כי הוא יכול לפעול לפירוק מרצון של החברה. פעולה זו גרמה לנושים (העובד שהגיש תביעה) להגיש תביעה אישית כנגד בעל המניות בשווי מאות אלפי שח על הונאה ותרמית שכן פירוק מרצון לא מאפשר לעובד שיש לו תביעת חוב להגיש תביעת חוב לביטוח לאומי (רק באמצעות פירוק על ידי בית משפט). לאחר שבעל המניות פנה למשרדי מיהרתי להגיש בקשה בהולה להחייאת החברה לרשם החברות עקב הטעות שנפלה. בזכות זאת, העובד יכל להמשיך לנהל את התביעה כנגד החברה, אשר מסטטוס "מחוסלת" הפכה ל"פעילה" ובעל המניות כבר לא היה חשוף לתביעה אישית של מאות אלפי ש"ח.  

הצלחות בייצוג עובדים בשימוע – לחץ כאן

פיצוי בסך 220,000 ש"ח לעובד במסגרת הסדר פשרה – משרדנו השיג לאחרונה פיצוי בסך 220,000 ש"ח בגין בונוסים מענקים וזכויות שונות שהיו במחלוקת ולא שולמו לעובד עם סיום העסקתו. ממועד פניית עובד ותוך מספר חודשים בודד, קיבל הוא פיצוי כספי תוך חסכון משמעותי בעלויות. 

מניעת פיטורי עובדת בהריון/פוריות – ייצוג העובדת בהליכים לקבלת היתר לפיטורים מול משרד העבודה

בשני מקרים לאחרונה, הצליח משרדנו למנוע פיטורי עובדות בזמן הריון וזאת לאחר שהוגשה בקשה למתן היתר לפיטורים על ידי המעסיק למשרד העבודה. לפרטים נוספים לחצו כאן.

פסק דין – פיצוי בסך 180,000 ₪  – לקבלן בגין יחסי עובד מעסיק – ייצוג העובד

פיצוי בסך 180,000 ₪ לעובד במסגרת הסדר פשרה.   העובד (שהועסק בקבלן בהסכם) הגיש תביעה באמצעות משרדנו ללהכרה ביחסי עובד מעסיק, על אף שהועסק באמצעות חשבונית והוגדר בחוזה כקבלן. הנתבעת טענה כי לאור הגישה החישובית יש לקזז את התמורה העודפת ששולמה לו ביחס לשכרם של עובדים שכירים מקבילים  הצדדים הסמיכו את בית הדין לפסוק מה שהביא לפיצוי מכובד בסך 180,000 ₪ . לעיון פסק הדין לחץ כאן

פסק דין – עובדת תבעה 150,000 ₪ בגין פיטורים בהריון והפסידה – התביעה נדחתה במלואה. ייצוג מעסיק

פסק דין שדחה על הסף תביעת עובדת בסך 150,000 ₪ אשר טענה כי פוטרה בזמן הריון. פ"ד ניתן ביום 8.1.17 סלחוב נ' איזיגלוב מס' הליך: תיק סע"ש 61434-12-13.  פסק דין חשוב ובעל קביעות משמעותיות בתחום עבודת נשים.  המעסיק שיוצג על ידי משרדנו, מר איזיגלוב נתבע על סך של 150,000 ₪ על ידי עובדת שטענה כי פוטרה עקב הריונה. משרדנו הוכיח בחקירה נגדית כי העובדת לא עבדה בפועל חצי שנה, וכי במהלך חצי השנה שעבדה בחלק מהזמן שהתה בחל"ת.  שנית, משרדנו טען כי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה לא חל על הנתבע שלא העסיק 6 עובדים. שלישית, העובדת הודתה כי ידעה על הקשיים הכלכליים שהובילו לסגירת החנות וכי לא פוטרה עקב הריונה.

לעיון בפסק הדין לחץ כאן

פסק דין – פיצוי לעובדת בסך 100,000 ₪ לעובדת על הפרת חוק עבודת נשים. כולל פיצוי על העסקה בחופשת לידה

פסק דין משמעותי בנושא עבודת נשים, פיצוי של למעלה מ – 100,000 ש"ח בגין הפרת חוק עבודת נשים, פיטורים במהלך חופשת לידה, אי עריכת שימוע והעסקה שלא כדין במהלך חופשת הלידה. ס"ע 15859-09-10 דגנית ז'יטומרסקי נ' האחים מאיר, ניתן ביום 15.5.14. לעיון בפסק הדין לחץ כאן

פסק דין – רד תקשורת מחשבים בע"מ תשלם לעובד פיצוי בסך 45000 ש"ח על פיטורים שלא כדין ופגמים שנפלו בהליך השימוע 

עובד שיוצג על ידי משרדנו, זכה ב 45000 ש"ח על פיטורים שלא כדין ופגמים שנפלו בהליך השימוע, וזאת לאחר 17 שנות עבודה כשהשימוע נעשה כלאחר יד, ללא הסבר מספק על עילות הפיטורים ואי ניהול פרוטוקול תקין. סע"ש 60484-12-16 אייל דיין נ' רד תקשורת מחשבים בע"מ, ניתן ביום 6.11.19 (כב' השופט בדימוס, י. לובוצקי) לעיון בפסק הדין לחץ כאן פסק דין

פסק דין – הקובע יחסי עובד מעסיק בין מתמחה בתחום הטכנולוגיה הרפואית לבין בית החולים

פסק דין תקדימי הקובע יחסי עובד מעביד בין מתמחה בתחום הטכנולוגיה הרפואית לבין המרכז הרפואי שערי צדק ! שלומית לבקוביץ (באמצעות עו"ד איריס אלמוג) נ' שערי צדק. לעיון בפסק הדין לחץ כאן

פסק דין ייחודי בנושא חילופי מעבידים אשר קובע רצף זכויות גם במקרה של מעבר גיאוגרפי של מקום העבודה: תע"א 10262-08 ויקטור חביב (באמצעות עו"ד איריס אלמוג) נ' סיגנלבייס בע"מ לעובד נפסקו כ- 70000 ש"ח בגין פיצויי פיטורים וזכויות נלוות.

ייצוג מעסיק בתביעה מעל 300 אלף ש"ח – בסופו של דבר נפסקו 1500 ש"ח בלבד,לזכות העובד.

יייצוג מעסיק בפסק דין בערעור לבית הדין הארצי בפשרה – ביטול פ"ד של בית הדין האיזורי והפחתה משמעותית של סכום הפיצוי

ביטול פסק דין בערעור והפחתת הפיצוי שנפסק למעסיק מלמעלה מ – 100 אלף ש"ח ל – 40 אלף ש"ח

ביטול פסק דין שהטיל על מעסיקים פרטיים שהעסיקו עובדת זרה חבות של למעלה מ 100000 ש"ח ל – 40000 ש"ח בלבד – עזבון המנוח שרה רוזנפלד נ' מריה טרזה גוזמן. הפחתת עיצום כספי שהוטל על מעסיק על ידי משרד הכלכלה, מ – 100,000 ש"ח לסכום של כ – 19,000 ש"ח – יייצוג מעסיק בבקשה להפחתת עיצום כספי מכח חוק הגברת האכיפה בדיני עבודה.

הסרת חסימת עובדת במוסד חינוכי

משרדנו הצליח להסיר חסימה של גננת במשרד החינוך. לאחר שחקירת משטרה נגד גננת על אירוע בגן דבר לא הובילה להגשת כתב אישום ולסגירת התיק מחוסר ראיות, על אף שהפרשה הסתיימה ללא הגשת כתב אישום, אחת העובדות במוסד החינוכי ביצעה חסימה יזומה של העובדת במערכת וזאת לטענת משרדנו תוך התנכלות לעובדת לרבות על רקע מוצאה ו"התחייבות" כי כף רגלה של העובדת לא תדרוך במוסדות חינוכיים ציבוריים. משמעות החסימה הינה כי לא התאפשר לעובדת להתקבל לאף מוסד חינוכי אחר ולמעשה, לאחר שנים של השקעה ולימודים (במאמץ רב על רקע היותה עולה חדשה) מצאה עצמה "חסומה" מעבודה במוסדות חינוכיים ציבוריים. לאחר שמשרדנו פנה במכתב מקיף בדרישה להסרת החסימה, התקיים שימוע לעובדת במסגרתו הצביעה העובדת על הפליה והתנכלות של אחד הגורמים במוסד החינוכי שפעל לחסימתה. לאחר שנים שהעובדת כמעט איבדה תקווה לחזרתה לעבודה נתקבלה החלטה כי חסימתה של העובדת תוסר והיא תוכל להשתלב שוב בעבודה במוסדות חינוכיים. לא ניתן להכביר מילים בדבר חשיבות ההחלטה לעובדת אשר הקדישה מפעל חייה ללימודים והכשרה לתפקידה בתחום החינוך והישג גדול ומשמעותי במסגרת מלחמה בהפליה פסולה שאין לה מקום במיוחד לא במוסדות חינוכיים.

הסרת חסימה לעובד בכיר שנחסם ואפשרות להגיש מועמדות למשרות אחרות

עובד בכיר נחסם במשרד החינוך וזאת עקב נסיבות פיטוריו, מבלי שננקט כנגדו הליך משמעתי.  

משרדנו ערער על החסימה במשרד החינוך נוכח הפגיעה החמורה בחופש העיסוק של העובד, ולפיכך התקיים שימוע במשרד החינוך לבקשת המשרד.

בעקבות השימוע, נתקבלה החלטה לקצר משמעותית את תקופת ההתראה על הרשומה במשרד החינוך, ולאפשר לעובד בתקופה מסויימת להגיש מועמדות למשרות אחרות שאינן ניהול. 

הצלחה בהשארת עובדים בעבודה שלוו על ידי משרדנו בשימוע – ייצוג עובדים

לא מעט עובדים פונים למשרדנו בבקשה לייצג וללוות  בהליכי שימוע לפני פיטורים. אכן, אין זו מלאכה פשוטה כלל ועיקר להביא להמשך העסקתו של עובד עת המעסיק מתכוון לפטרו ובמקרים רבים ליווי על ידי עורך דין אינו מונע את התוצאה הסופית שפעמים רבות מסתיימת בפיטורים. יחד עם זאת, ישנם מקרים לא מבוטלים שמשרדנו הצליח להביא להמשך העסקת העובד. כך לדוגמא, עובדת בהריון פנתה למשרדנו לאחר שזומנה לשימוע, במכתב למעסיק מיד החליט המעסיק לבטל את עצם הזימון. כמו כן, במקרה אחר, משרדנו ייצג עובדת שהעילה לכוונה לפטרה הייתה נגועה בשיקולים מפלים לטענת המשרד. לאחר ישיבת השימוע הוחלט להמשיך בהעסקתה של העובדת.

הוספת נתבע נוסף לכתב התביעה (על ידי משרדנו שייצג נתבע אחר) – ייצוג מעסיק

קבלת בקשת נתבע שיוצג על ידי משרדנו לצירופו של נתבע נוסף לכתב התביעה על פי הסמכות המוקנית לבית הדין לעבודה בתקנה 18 לתקנות בית הדין לעבודה, ובהסתמך על פרשת ליטבק.

הפחתת תביעה בסך למעלה מ – 120,000 ₪ ל  6,000 ₪ – ייצוג מעסיק

הצלחה בייצוג מעסיק בתביעה: עובדת תבעה למעלה מ – 120,000 ש"ח ממעסיקה (שיוצגה על ידי משרדנו) בטענה של הפרת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה וחוק עבודת נשים. במסגרת פסיקה לפי סעיף 79א' (בהסכמת הצדדים) ולאחר שנשמעו בהרחבה טיעוני הצדדים, נפסקו לזכות העובדת 6,000 ש"ח בלבד. לעיון בהחלטה לחץ כאן פיצוי בסך 250000 ש"ח לעובד שפוטר בגין הפליה עקב גיל (הסדר פשרה לאחר הגשת צו זמני ותביעה) העובד, בכיר בחברה גדולה בארץ, אשר עבד למעלה כ-10 שנים, פנה באמצעות משרדנו לבית הדין לעבודה בצו זמני לביטול הפיטורים והחזרה לעבודה כנגד מעסיקתו בטענה של פיטורים שלא כדין והפליה עקב גיל. לאחר הגשת צו עשה לביטול הפיטורים לצד תביעה לפיצוי כספי, הצדדים הגיעו באופן מיידי להסדר פשרה לתשלום הפיצוי כאמור לעובד.

פיצוי בסך 200,000 ש"ח לעובד בגין הפרת זכות ההתארגנות (הסדר פשרה טרם ישיבת ההוכחות)

עובד שהועסק בחברה גדולה במשק במשך 30 שנים, סיים העסקתו לטענתו לאחר נסיונותיו לארגן את העובדים ולהקמת וועד עובדים. לאחר הגשת התביעה ולקראת דיון ההוכחות, הגיעו הצדדים להסדר פשרה לתשלום 200,000 ש"ח לעובד.

דחיית תביעת מעסיק נגד עובד בסך 400,000 ₪ בטענה של גניבת סודות מסחריים – ייצוג העובד

ייצוג עובד שנטען כי גנב סודות מסחריים ועבר לחברה מתחרה. העובד נתבע בתביעה מעל 400 אלף ש"ח בבית הדין לעבודה. לאחר הגשת כתב הגנה מפורט ומקיף, הצליח משרדנו להביא לדחיית התביעה ללא צו להוצאות, כבר בדיון המקדמי שנערך.

ייצוג מעסיק שנתבע על 400,000 ש"ח בגין פיצויי פיטורים וזכויות נוספות.

בהסדר פשרה בין הצדדים במסגרת הדיון הראשון בתיק, הצליח משרדנו להביא לדחיית התביעה בכללותה כנגד המעסיק כשלעובד שוחררה קרן הפנסיה בלבד כחוק.

ייצוג עובד בשימוע , ביטול הכוונה לפטרו והבטחה להעסקה לכשנה נוספת – ייצוג בשימוע

עובד אשר עבד עשרות שנים באחת החברות המובילות במשק, שכר את שירותיה של עו"ד איריס אלמוג, לייצוגו בזמן השימוע. השירות כלל מכתב הכנה לשימוע וייצוג במהלך השימוע. נטען כי הפיטורים הינם עקב שיקולים מפלים. בעקבות הייצוג, החברה הודיעה כי הינה מאריכה את עבודתו של העובד בכשנה נוספת.

פיצוי בסך 90000 ש"ח לעובדת שעבדה חודש וחצי ופוטרה לאחר ההודעה על הריונה – הסדר פשרה לאחר הגשת תביעה כנגד חברת ביטוח מובילה.

העובדת הגישה תביעה מטעם משרדנו כנגד חברה, אשר פיטרה אותה מיד לאחר ההודעה על הריונה, כשהעובדת עבדה חודש וחצי מתוכו שהתה חלק ניכר בחופשת מחלה עקב הריונה. לאחר הגשת התביעה, הצדדים הגיעו להסדר פשרה לתשלום הפיצוי כאמור לעובדת.

פיצוי בסך 100000 ש"ח לעובד בכיר באחת מהחברות המובילות בתחום הדלק בארץ – הסדר פשרה לאחר הגשת תביעה

עובד בכיר שעבד עשרות שנים ופרש לגמלאות, תבע את החברה בה הועסק על זכויות שהגיעו לו עקב הפרת ההסכם בין הצדדים לרבות פיצויים מוגדלים ובונוסים. במו"מ לאחר הגשת התביעה, לפני הדיון הראשון בתיק, שולם לעובד פיצוי של 100,000 ש"ח.

פיצוי לנהג משאית שהועסק כקבלן וטען ליחסי עובד מעסיק בדיעבד – הסדר פשרה לאחר הגשת תביעה

עובד שעבד כעשר שנים כנהג משאית, והוציא למעסיק חשבונית בעבור השכר החודשי שקיבל, פנה למשרדנו לבירור קיום יחסי עובד מעביד עם המעסיק. העובד עבד רק באותה החברה וממנה בלבד קיבל את שכרו החודשי. לאחר הגשת תביעה בבית הדין האיזורי לעבודה בתל-אביב, משרדנו הגיע להסדר פיצוי עם החברה, לפיו שולם לעובד 80,000 ש"ח בעבור זכויות נלוות עקב סיום יחסי עובד מעביד. פיצוי בסך 110,000 ₪ לעובד שטען לפיטורים עקב הפליה בגיל מבוגר – הסדר פשרה לאחר הגשת תביעה עובד שעבד כיועץ במשרה חלקית בחברה ידועה, טען כי פוטר לאחר למעלה מעשר שנים, עקב גילו המתקדם. לאחר תביעה שהוגשה לבית הדין האיזורי לעבודה על ידי משרדנו, בהסדר פשרה עם החברה שקיבל תוקף של פסק דין, שולם לעובד סך של 110,000 ש"ח.

פיצוי בסך 100,000 למנהלת חשבונות על עבודה בשעות נוספות הסדר פשרה לפני הגשת תביעה  עובדת שעבדה בתחום הנהלת חשבונות חלקית בחברה ידועה, דרשה באמצעות משרדנו תשלום שעות נוספות עבור שבע שנות עבודתה, בטענה שאינה מועסקת במשרת אמון, וכי בהתאם לדוחות הנוכחות שברשותה, זכאית להפרשי שעות נוספות. בהליך מו"מ שנוהל עם החברה, לפני נקיטת הליכים משפטיים, שולם לעובדת פיצוי בסך 100,000 ש"ח

פיצוי בסך 40000 ש"ח + תשלום פיצויי פיטורים לעובדת שהמעסיק חדר לפרטיותה

מזכירה בחברה, פנתה באמצעות משרדנו במכתב התראה לחברה ממנה פוטרה ללא פיצויי פיטורים, במסגרתו דרשה תשלום פיצויי פיטורים מלאים בתוספת פיצוי על הפרת חוק הגנת הפרטיות, לאחר שהחברה עשתה שימוש באימיילים האישיים של העובדת, גילתה תכתובת אישית של העובדת, שלא מצאה חן בעיני המעסיק. בעקבות כך, פוטרה העובדת. בהליך מו"מ לפני הגשת תביעה, הגיע משרדנו להסדר עם החברה, במסגרתה פוצתה העובדת בסך של 40000 ש"ח ובנוסף, שולמו לה פיצויי פיטורים מלאים.

פיצוי בסך 40,000 ש"ח בגין עבודה בשעות נוספות לעובד הייטק

עובד הייטק, אשר עבד בשכר של למעלה מעשרים אלף ש"ח, פנה למשרדנו לאחר סיום עבודתו בחברה בשל שעות נוספות שלא שולמו לו במהלך תקופת עבודתו. לאחר תביעה שהוגשה, שולם לתובע פיצוי בסך 40,000 ש"ח על עבודה בשעות נוספות, למרות שמשרתו הוגדרה כמשרת אמון הכוללת בתוכה שעות נוספות.

פיצוי בסך 70,000 ש"ח + העברת דמי גמולים לעובד שנשללו ממנו פיצויים

עובד בכיר בתפקיד שיווקי הגיש תביעה באמצעות משרדנו לפיצויי פיטורים שנשללו ממנו עם סיום עבודתו, בשל הפרת משמעת לטענת החברה. בית הדין פסק כי ישולם לעובד סך של 70,000 ש"ח בגין פיצויי פיטורים וכן תועבר לרשות העובד פוליסת ביטוח המנהלים במלואה.

החזרת עובד שהועבר למשמרת לילה, לעבודתו במשמרת בוקר. – הסדר פשרה לאחר הגשת תביעה וצו מניעה

עובד שעבד על רכב משא כבד במפעל במשמרת בוקר (עד השעה 15-16 )למעלה מעשר שנים, נדרש לעבוד במשמרת לילה בין השעות 22.00 ל – 6.00 בבוקר. העובד עתר לצו מניעה בבית הדין האיזורי לעבודה בבאר שבע. בעקבות צו המניעה, נוהל מו"מ עם ועד העובדים והוחלט להחזיר את העובד למשמרת בוקר.

פיצוי לעובדת שפוטרה בחודש החמישי להריונה – הסדר פשרה לאחר הגשת תביעה

עובדת שעבדה בחברה לטיפולים קוסמטיים, פוטרה בחודש החמישי להריונה, זמן קצר לאחר שהודיעה למעסיקה על ההריון. המעסיקה טענה כי הפיטורים הינם עקב שינויים ארגוניים בחברה ואינם קשורים להריון, ובכל מקרה טענה החברה כי העובדת לא עבדה חצי שנה ולכן מותר לפטרה. משרדנו הגיש תביעה בבית הדין האיזורי לעבודה בעילה של הפרת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, והפליה עקב הריון. בפסק דינו של בית הדין האיזורי לעבודה, נפסק כי לעובדת ישולם סך של 5 חודשי שכר כפיצוי.

פיצוי לעובד שנשללו פיצויי הפיטורים בשל טעות בניכוי מס משכרו – הסדר פשרה לפני הגשת תביעה

עובד סיים עבודתו לאחר כעשר שנות עבודה בחברה. לאחר סיום עבודתו, ניכתה החברה מפיצויי הפיטורים תשלומים ששולמו לטענתה ביתר עקב חישוב שגוי של המס שיש לנכות משכרו במשך מספר שנים. העובד פנה לחברה באמצעות מכתבנו במכתב טרם הגשת תביעה, והגיע להסדר לפיו ישולם לו סך של כ- 50,000 ש"ח כפיצוי.

פיצוי של 2.5 חודשי שכר בגין הפרת הבטחה בריאיון להתקבל לעבודה, כשהעובד התפטר בעקבותיה מעבודתו הקודמת – הסדר פשרה לאחר הגשת תביעה