בית הדין הארצי הגדיר לראשונה את המושג יחסי השפעה במקום העבודה בהקשר של החוק למניעת הטרדה מינית -בטווח שבין יחסי מרות לבין היעדר מרות – סקירת פסקי דין

מאת: עו"ד איריס אלמוג*

בפסק דין תקדימי ומהפכני מיום 13/12/2022, קובע לראשונה בית הדין הארצי לעבודה (ערכאת הערעור על פסק דין של בתי הדין האיזוריים) לעבודה את המושג : "יחסי השפעה".

כב' נשיאת בית הדין הארצי לעבודה, השופטת ורדה וירט ליבנה, טבעה מונח חדש המתאר יחסי כוחות הנוגעים להטרדה מינית.

לראשונה, בית הדין קובע כי "יחסי השפעה" הינם מקרה ביניים, יחסים המצויים בתווך שבין יחסי מרות (ממונה לכפיף) לבין היעדר מרות (חברים לעבודה במעמד זהה) והם מתבטאים בעיקר בשתי בחינות – מקצועית ומעמדית.

בית הדין לעבודה קבע כי כשמדובר בהטרדה מינית שבוצעה על ידי בעל השפעה, רף ההוכחה המוטל על המוטרדת ביחס לנטל עליה להוכיח כי "הראתה למטריד כי אינה מעוניינת" (כמתחייב בסעיפים 3(א)3- ו 3(א(4) לחוק) נמוך מהרף המוטל על מי שהוטרדה על ידי עובד במעמד זהה לה.

בית הדין לעבודה קובע כי יחסי השפעה התקיימו בין המערערת – מלצרית בלובי המלון שבבעלות המשיבה 1 לבין משיב 2 שף בלובי המלון באילת, והוכח כי התקיימה הטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית.

בהתאם,  השף – חויב בפיצוי בסך 40,000 ₪ ואילו החברה שבבעלותה בית המלון חויב בסך 120,000 ₪ על הפרת חובותיה לפי החוק.

בית הדין קובע כי יחסי השפעה יכולים להתבטא בפער בניסיון המקצועי של עובד ומידת החשיבות המקצועית שלו במקום העבודה, לעומת עובד אחר.  כמו כן, יכולה מהות התפקיד לכונן כח והשפעה של עובד אחר על אחר, כמו גם הוותק של עובד במקום העבודה הספציפי וטיב קשריו עם עובדים אחרים, שמו והמוניטין שלו במקום.

כב' הנשיאה תיארה את הרציונל והרקע להכרה בקיומם של אותם מקרי ביניים הדורשים התייחסות מיוחדת, והתחשבות במישור הראייתי שעד עתה לא נבחנו כך. : "מקום העבודה הוא זירה משמעותית מאד בחייו של אדם, במובן הפיזי, מדובר במקום בו שוהה העובדת מדי יום שעות רבות, במובן הרגשי מדובר כלכלית במקום העבודה, ולכן גם מערכות היחסים במקום העבודה בעלות חשיבות רבה לחייה, מערכות יחסים אלו עשויות להצמיח קשרים מחוץ לעבודה, אך הן בעיקר משפיעות על שגרת יומו של האדם ומכאן שהן מורכבות ורגישות לאור חשיבותו של מקום העבודה בחיי אדם עובד. עוד קובעת כב' הנשיאה, כי על יסודות אלה נשענים דיני העבודה ובפרט הדין למניעת הטרדה מינית. כל זאת, באמצעות הגדרת גבולות ברורים לאותן מערכות יחסים מורכבות ולהתנהגות הזהירה והרגישה הנדרשת במסגרתן. ללא גבולות ברורים, עשוי עובד לטעות לחשוב שכוחו כעובד הופך אותו לעדיף על עובד אחר , כאדם.

מראה מקום של פסק הדין: עע (ארצי) 35999-10-21 פלונית נ' חברה פלונית, ניתן ביום 13/12/21

*הכותבת לא ייצגה בתיק.

לייעוץ בדיני עבודה והטרדות מיניות בעבודה, ניתן ליצור קשר עם עו"ד איריס אלמוג בטל 03-7514538 או 052-2645646 או ליצור קשר בתיבת הפניות באתר.