עורך דין בדיני עבודה – צור קשר

משרד עורכי הדין איריס אלמוג ושות’, עוסק באופן ייחודי בתחום דיני עבודה – 17 שנות נסיון.  המשרד מציע שירות לעובד ולמעסיק לזכותו הצלחות וזכיות, פסקי דין והסדרי פשרה משמעותיים.
המלצות      עיתונות     זכיות      מאמרים

נפגעו זכויותיך? זומנת לשימוע לפני פיטורים? זקוק לייעוץ או ייצוג?חייג עכשיו : 03-7514538או שלח פנייתך באתר

משדר עורכי דין לדיני עבודה. איריס אלמוג, לימוך ברוך.

משרד עורכי הדין איריס אלמוג ושות’ ,מתמחה בתחום דיני עבודה ועוסק במגוון תחומים בדיני עבודה: תביעות כספיות למעלה מ – 100,000 ₪ (עובדים וותיקים בלבד), אפליית עובדים (על רקע גיל, דת, לאום וכו’), תחום עבודת נשים (פיטורים בזמן הריון/פוריות), פיטורים שלא כדין (ללא שימוע או פגמים בשימוע) ליווי בהליכי שימוע, צווים למניעת או ביטול פיטורים, ייעוץ שוטף, פנסיית חובה,  הסכמי העסקה,  חוות דעת, ליווי בהליכי שימוע, ליווי בהליכי פיטורים מול משרד הכלכלה (מכח חוק עבודת נשים) ליווי בבקשות לביטול או הפחתת עיצומים כספיים מול משרד הכלכלה, פירוק חברות וייצוג עובדים במיצוי זכויות בהליכי פשט”ר.

המשרד מייצג גם בתחום ההטרדות המיניות, גם נילונים וגם מתלוננים.

המשרד בקיא גם בכל הנוגע להסכמים קיבוציים במשק, הן הסכמים קיבוציים מיוחדים (לדוגמא תעשיה אווירית, טבע), וכן הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה ענפיים החלים על סקטורים במשק (לדוגמא, ענף ההובלה, השמירה) וכן תקנונים וחוקות העבודה השונות לרבות ייצוג עובדי מדינה (תקנון שירות עובדי המדינה (התקשי”ר), תקנון שירות עובדי הוראה, חוקת העבודה לעובדי חברת החשמל, חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות, חוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות).

מלבד העיסוק השוטף בתחום דיני העבודה, המשרד עוסק גם בעתירות לבג”צ (על החלטות ופסקי דין של בית הדין הארצי לעבודה), וכן מייעץ לשוטרים ולסוהרים בכל הנוגע לתחום דיני העבודה הנמצא תחת סמכות בית הדין לעבודה.

הרעת תנאים בעבודה

חובת השימוע בפיטורי צמצום

מאת :עו"ד איריס אלמוג חובת עריכת שימוע לפני פיטורים, חלחלה מהמשפט הציבורי אל המשפט הפרטי והפכה להיות נורמה וחובה טרם פיטורי עובד. נשאלת השאלה, האם בפיטורי צמצום חלה חובת שימוע? באופן חלקי? באופן מלא? פסק הדין בעניין משה – איגוד ערים לכבאות והצ…
הרעת תנאים בעבודה

פיטורי עובד מוגבל והפליה עקב מוגבלותו - חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  מאת: עו"ד איריס אלמוג חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, מגדיר ומבסס את זכותו של העובד המוגבל - לשוויון תעסוקתי ולא להיות מופלה לרעה נוכח מוגבלותו.  במאמר זה נתאר מקרים שהגיעו למשרדנו ועסקו בזכויות העובד המוגבל וכן בניתוח ובפרשנות הוראות חוק…
פיטורין בזמן מחלה

האם מותר לפטר עובד בזמן מחלה אם סיים את ימי המחלה הצבורים?

מאת: עו"ד איריס אלמוג   במאמר הבא בתחום דיני העבדה נדון בשאלה האם ניתן לפטר עובד באם סיים את ימיי המחלה הצבורים שלו. חוק דמי מחלה מעניק לעובד החולה הגנה, כך שאם ניצל את ימי המחלה הצבורים שלו, וכל עוד יש לו ימי מחלה צבורים, לא נית…
הרעת תנאים בעבודה

האם תלונה על הטרדה מינית בעבודה הפכה להיות דרך לסחוט גברים בעמדות מפתח?

מאת: עו"ד איריס אלמוג בשנים האחרונות אנו עדים לתמורות ושינויים במדיניות הפסיקה בנוגע להטרדה מינית בעבודה ובכלל. אם בעבר, הטרדה לא הייתה מטרידה,  ולא בקלות מהווה עבירה ואפילו ניתן לומר כי במקומו מסוימים הפכה להיות נורמה, היום – בעלי תפקידים נוקטי…
חריגת שכר

חריגות שכר

מהי חריגת שכר? חוק יסודות התקציב, מאפשר לממונה על השכר במשרד האוצר להורות על ביטול רכיב שכר לאחר פרק זמן ארוך ואף לדרוש השבה בגין העבר, וזאת בנוגע לעובדים המועסקים בגופים המפוקחים עליהם חלה סמכות הממונה. מקרה לדוגמה לדוגמה, עובד של גוף מסוי…
הרעת תנאים בעבודה

התפטרות בדין מפוטר עקב הרעת תנאים ללא צורך בה תראה מראש

מתי לא יהיה צורך בהתראה מראש טרם התפטרות עקב הרעת תנאים, בדין מפוטר?   מאת: עו"ד איריס אלמוג בית הדין לעבודה קבע כי כאשר מדובר במעסיק שלא מתכוון לשנות את ההרעה, אין צורך במתן התראה מראש. בעניין גברילוב(תיק סע 30844-03-11 אביגיל גברילוב נ…