• ברוכים הבאים לאיריס אלמוג ושות’

  משרד מוביל בתחום דיני עבודה.
  17 שנות נסיון – ייצוג עובדים וותיקים ומעסיקים בתביעות מורכבות של מאות אלפים ומליוני שקלים.

  הייעוץ בתשלום בלבד
  *הטל אינו משמש לקבלת מידע כללי בדיני עבודה

  אודותצרו קשר
 • תיאום פגישת ייעוץ

  ייצוג וליווי עובדים וותיקים ומעסיקים , תביעות מעל 100,000 ש"ח.
  הייעוץ כרוך בתשלום.
  *הטל אינו משמש לקבלת מידע כללי בדיני עבודה

  צרו קשר
 • נפגעו זכויותיך? הורעו תנאי העסקתך?

  מוטרד או מופלה לרעה בעבודה? זומנת לשימוע לפני פיטורים? מעוניין לקבל ייעוץ לפני חתימה על חוזה עבודה?

  לתיאום פגישת ייעוץ בתשלום עם עו"ד איריס אלמוג:
  חייג עכשיו 03-7514538*
  *הטל אינו משמש לקבלת מידע כללי בדיני עבודה

  צרו קשר
"מרבית סכסוכי העבודה מונעים מאמוציות ופגיעה בכבוד.הדרך שבה עובד ומעסיק בוחרים לסיים את יחסי העבודה היא זו שעתידה להכריע האם משבר קטן יהפוך לתביעה גדולה, יקרה ממושכת ומיותרת" (עו"ד איריס אלמוג)

צרו קשר לשיחה ראשונית

שירותי המשרד

עבודת נשים

הגנה על זכויות עובדים/עובדות מכח חוק עבודת נשים. זכויות במהלך ההריון, לידה, חופשת הלידה ולאחריה. משרדנו מייצג עובדים ומעסיקים בפני הממונה על עבודת נשים בבקשות למתן היתר לפיטורי נשים בהליכי פוריות/הריון.

אפליה בעבודה

משרדנו מייצג בתביעות בגין אפליה מכח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה : הפליה עקב גיל, מין, הורות דת, גזע, מוצא ועוד. משרדנו חרט על דגלו להגן על עובדים מבוגרים אשר מופלים לרעה שנים ספורות לפני גיל פרישה.

בקשת פירוק עובדים

עובדים ומעסיקים

המשרד מייצג הן עובדים והן מעסיקים, במגזר הציבורי והפרטי תוך הענקת שירותי ייעוץ, ליווי , עריכת הסכמי העסקה, ייצוג בבתי הדין לעבודה, וכן ליווי בוועדות ערר שונות.

הליכי שימוע

ייצוג וליווי בהליכי שימוע, לעובד ולמעסיק, משלבים מוקדמים של סיום וניתוק יחסי עובד מעסיק. משרדנו מאמין כי הדרך בה עובד ומעסיק יחליטו על סיום ההעסקה, היא זו שתכריע האם משבר קטן יהפוך לתביעה גדולה, יקרה ומיותרת.

יחסי עובד מעסיק

ייצוג עובדים ומעסיקים בתביעות הנוגעות להכרה ביחסי עובד מעסיק, תביעות מטרם פרילנסרים/קבלני משנה. למשרדנו הישגים משמעותיים בתחום לרבות זכיה בשווי של כחצי מליון ש"ח.

הפחתת עיצומים כספיים משרד הכלכלה

הסכמי העסקה

עריכה וייעוץ בנוגע להסכמי העסקה, בשפה העברית והאנגלית, לעובד ולמעסיק. משרדנו מקיים פגישות ייעוץ טרם חתימה על הסכם העסקה, לרבות לעובדים בכירים במשק.

הטרדה מינית

ייצוג נילונים ומתלוננות בהליכי בירור ו/או הליכים משפטיים מכח החוק למניעת הטרדה מינית.

מכרזים בעבודה

הגשת סעדים זמניים לביטול מכרזים בעבודה עקב פגמים במכרז.

קובלנה משמעתית

צווי מניעה

ייצוג בסעדים זמניים, צווים לביטול או למניעת פיטורים ו/או החלטות הרות גורל שעתידות ליצור שינוי לרעה בסביבת העבודה.

ייצוג בהליכי פרישה מהעבודה

ליווי וייצוג עובדים העתידים לפרוש מעבודתם, עריכה ובחינת הסכמי פרישה ובדיקת זכויות.

ייצוג שוטרים וסוהרים

ייצוג שוטרים וסוהרים, מכח פקודת המשטרה ופקודת שירות בתי הסוהר, הן בעניינים המסורים לסמכותו של בית הדין לעבודה והן בעניינים המוחרגים מסמכותו – וזאת באמצעות עתירה מינהלית לביהמ"ש לעניינים מנהליים.

מגזר ציבורי ותקשי"ר

ייצוג עובדים ומעסיקים במגזר הציבורי תוך יישום וניתוח הוראות התקשי"ר (תקנון שירות עובדי המדינה). למשרדנו נסיון בייצוג בפני משרדים ממשלתיים, יחידות הסמך ועוד.

ייצוג עובדי הוראה ומשרד החינוך

ייצוג וייעוץ לעובדי הוראה לרבות בנושאים הנוגעים לתקנון שירות עובדי הוראה.

ערעור לבית הדין הארצי

הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה

ייעוץ וייצוג בתיקים הנוגעים להסכמים קיבוציים במקום העבודה, לרבות חוקות העבודה (מוסדות ההסתדרות, הרשויות המקומיות, חברת החשמל, הבנקים ועוד).

בקשת פירוק עובדים

ייצוג עובדים בהליכי פירוק ופשט"ר

ייצוג עובדים בהליכים לפירוק חברות, הגשת בקשה לפירוק חברה לביהמ"ש המחוזי, הגשת תביעות חוב למוסד לביטוח לאומי, הגשת ערר על הכרעות חוב של נאמנים ומפרקים.

עיצומים כספיים

ייצוג מעסיקים בעניין הפחתת עיצומים כספיים מכח חוק הגברת האכיפה בדיני העבודה, בפני משרד הכלכלה.

ערעור לבית הדין הארצי

הליכי ערעור ועתירות לבגצ

ייצוג בהליכי ערעור על פסקי דין בפני בית הדין הארצי לעבודה (גם פסקי דין שלא ניתנו על ידי משרדנו), וכן ייצוג בעתירות לבג"צ על פסיקות של בית הדין הארצי (במקרים החריגים שהדין מאפשר זאת)

קובלנה משמעתית

ייצוג בבתי הדין למשמעת

ייצוג עובדי המגזר הציבורי (עובדים בשירות המדינה וברשויות המקומיות) בהליכים משמעתיים (הגשת קובלנות) בבתי הדין למשמעת.

העסקת עובדים זרים

ייצוג מעסיקים אשר ננקטו נגדם הליכי חקירה ו/או הליכים פליליים בנוגע להעסקה שלא כדין של עובדים זרים. ייצוג מעסיקים שהוגש נגדם כתב אישום בבית הדין לעבודה, במסגרת הליכים פליליים מכח חוק העסקת עובדים זרים.

התעמרות בעבודה

ייעוץ וייצוג עובדים בנושא התעמרות והתנכלות בעבודה

חדשות ועדכונים

חוזה עבודה בכתב – חובה מכוח החוק

מדוע חשוב שיהיה בין עובד למעביד חוזה בכתב? לא פעם מתעוררות דרישות …
פברואר 1, 2008/על ידי admin

דמי הבראה – הסברים ותעריפים

דמי הבראה - ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר דמי הבראה קובע מהו שיעור דמי…
פברואר 1, 2008/על ידי admin

דמי הבראה – תעריפים

הזכאות לדמי הבראה במגזר הפרטי ותעריף דמי ההבראה: ימי זכאות …
פברואר 1, 2008/על ידי admin

שעות עבודה בשבת כחלק משכר היסוד

שעות עבודה בשבת כחלק משכר היסוד מאת: עו"ד איריס אלמוג שכר היסו…
פברואר 1, 2008/על ידי admin

מהם התנאים לקבלת תביעה לגמול שעות נוספות?

שעות נוספות- התנאים להוכחת תביעה מאת: עו"ד איריס אלמוג שעות נוספות…
פברואר 1, 2008/על ידי admin

מתי התפטרות עקב מעבר מקום מגורים, תזכה בפיצויי פיטורים?

התפטרות עקב העתקת מקום מגורים, תזכה עובד אשר עבד לפחות שנה, בפי…
פברואר 1, 2008/על ידי admin

פיצוי של 55000 ש"ח עקב הפליה על רקע מין

פסק דין מיום 5/9/12 - בית הדין האיזורי הורה לחברת תום אבטחה בע…
פברואר 1, 2008/על ידי admin

שלילת פיצויי פיטורים

חוק פיצויי פיטורים מסדיר את נושא שלילת פיצויי פיטורים וקובע באילו מקרי…
ינואר 1, 2008/על ידי admin

הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות – תמצית החוק

הודעה מוקדמת - הגדרה: על פי חוק הודעה מוקדמת, שני הצדדים, העובד ו…
יולי 1, 2007/על ידי admin

טבלת זכאות לחופשה שנתית

ימי הזכאות לחופשה הינם בהתאם לשנות הותק בעבודה. מצ"ב טבלה המ…
פברואר 1, 2007/על ידי admin

מהי הרעה מוחשית בתנאי העבודה ומתי יש זכות לפיצויי פיטורים

סעיף 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים קובע: "התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי הע…
פברואר 1, 2007/על ידי admin
© כל הזכויות שמורות לאיריס אלמוג - עו"ד דיני עבודה. האתר נבנה ע"י YBPmedia בניית אתרים