יחסי עובד מעסיק

בשנים האחרונות חלו תמורות משמעותיות בנושא יחסי עובד מעסיק, והזכויות הנובעות מביסוס מעמד זה.

הכוונה למעשה, למערכת היחסים בין פרילאנסרים, קבלנים עצמאים המוגדרים כך בהסכם העסקה, ואשר טוענים בדיעבד כי יש להכיר במעמדם כעובדים שכירים וכפועל יוצא לזכות אותם בזכויות הנובעות ממעמד זה כגון : פיצויי פיטורים, הפרשות לפנסיה, הבראה חופשה ועוד, במגבלת תקופת ההתיישנות.

למעשה, בעוד בעבר, היה די להוכיח כי מתקיימים המבחנים לביסוס יחסי עובד מעסיק על מנת לזכות בזכויות רטרואקטיביות בעבור זכויות סוציאליות כעובד שכיר, החל ממועד עיגונה של הגישה החישובית בפסיקה, יש לעבור משוכה נוספת כדי להיות זכאי לזכויות הנובעות מביסוס מעמד כעובד שכיר.

הגישה החישובית קובעת כי גם אם יוכרו יחסי עובד מעסיק, יש להוכיח כי השכר שהשתכר הפרילאנסר או הקבלן העצמאי, אינו עולה על זה שהיה מרוויח, לו היה מועסק כשכיר. לצורך כך בוחנים מהי רמת השתכרותו של עובד שכיר באותו תפקיד, או שכר חלופי לעובד שכיר במעמד דומה. ככל שישנם פערים ברמות השכר, רשאי המעסיק לקזז את הפער מכל סכום אם ייפסק לזכות הפרילאנסר/קבלן עצמאי.

למשרדנו נסיון עשיר בתחום זה, ואחת הדוגמאות הינה זכיה בסכום כספי בהסדר פשרה בתיק נגד חברת מגה, במסגרתה זכה הקבלן בחצי מליון ש"ח וזאת במסגרת גישור.

ליצירת קשר עם משרדנו חייג 03-7514538 או שלח פניה בתיבת צור קשר באתר