צווי מניעת פיטורים וביטול פיטורים

סעדים זמניים הם סעדים/צווים מיידיים שבאפשרות בית הדין להושיט לעובדים שמבקשים למנוע מעשה (אל תעשה) או לבטלו באופן מיידי (עשה).

כך למשל, ניתן להגיש צו למניעת פיטורים, אם התקבלה למשל החלטת פיטורים שעתידה להיכנס לתוקף, או צו לביטול פיטורים, אם הפיטורים כבר נכנסו לתוקפם.

סעדים אלה, צריכים להיות מוגשים מיידית בסמוך להחלטת הפיטורים.

המאפיין צוויים זמניים הוא כי הם מאד מורכבים, ומתקבלים על ידי בתי הדין לעיתים מאד רחוקות. דרך המלך להכריע בסכסוכים בין עובד ומעסיק, תהיה לרוב באמצעות פיצוי כספי ורק במקרים החריגים, ייאות בית הדין להעניק סעד זמני למניעת פיטורים או ביטולם, בהתאם לעניין.

סעד זמני למניעת פיטורים

כשמגישים בקשה לסעד זמני, יש להגיש עד 7 ימים תביעה לסעד קבוע.

את הסעד הזמני יש לתמוך בתצהיר, ולמעשה מדובר בהליך משפטי מזורז, כאשר אם להשוואה הליך תביעה אורך בין שנה לשלוש שנים, הסעד הזמני הינו הליך מזורז של מספר שבועות, במסגרתו מוגש צו זמני ותצהיר, מתקיימת ישיבה במהלכה על פי רוב ייחקרו המצהירים מטעם הצדדים, ולאחר מכן בית הדין מוסמך לחייב את הצדדים להגיש סיכומים ובסופו של דבר יתן החלטתו בפסק דין מנומק. אכן, ככל שיוחלט לתת סעד זמני, בית הדין ימשיך לדון בתביעה העיקרית ובסופו של דבר יכריע האם תהיה זכאות לסעד קבוע.

ליצירת קשר עם משרדנו חייג 03-7514538 או שלח פניה בתיבת צור קשר באתר