העסקת עובדים זרים – ייצוג מעסיקים בהליכים פליליים

ייצוג מעסיקים אשר ננקטים נגדם הליכים במסגרת חוק עובדים זרים, בפן הפלילי.

ייצוג מעסיקים אשר מוגש נגדם כתב אישום בבתי הדין לעבודה, בגין העסקה שלא כדין של עובדים זרים.

ייצוג בהקראת כתב אישום ובכלל ההליך הפלילי הנלווה.