דין תורה – ייצוג בבוררויות בדיני עבודה לפי דין תורה ב"בית דין צדק"

למשרדנו נסיון בייצוג עובדים ומעסיקים המבקשים לברר את הסכסוך לפי תניית בוררות על פי דין תורה.

כעקרון, הסמכות הייחודית לדון בדיני עבודה מסורה לבית הדין לעבודה.

ואולם, ככל שהסכסוך בין הצדדים אינו מתייחס לחוקי המגן, ניתן בכפוף לסייגים ולעמדת הפסיקה, לדון בחלק מהסכסוך בבוררות בהסכמה – על פי דין תורה, וזאת בהינתן שקיימת תניית בוררות בין הצדדים. על פי רוב, בין צדדים שהינם שומרי מצוות לעיתים קיימת תניית בוררות המפנה לבית הדין הפוסקים לפי דין תורה.

המשרד בקיא בפסקי הדין של בתי הדין הרבניים בהקשר של דיני העבודה וכן במידת הצורך המשרד מפנה להלכות במשפט העברי, החלות גם בהקשר של דיני עבודה.

בסה"כ ההתרשמות מההליך בבית דין צדק הינה כי פעמים רבות השיפוט הינו יעיל הוגן וצודק, הגם שלא נערך בהתאם לכללי הדין המקובלים. מה שמנחה על פי רוב יהיה שיקול של צדק והגינות גם אם אין זה מתיישב עם ההלכות הפסוקות בדיני עבודה.

ליצירת קשר עם משרדנו חייג 03-7514538 או שלח פניה בתיבת צור קשר באתר