פירוק חברות ותביעות חוב

המשרד בעל נסיון רב בייצוג עובדים (כנושים) נגד חברה שנכנסה לקשיים , נסגרה ואינה משלמת שכר לעובדים, ונקיטה בהליכים לפירוק החברה, באופן שמאפשר לעובדים לתבוע זכויויתהם מהמפרק, עד גובה שיעור הגמלה המוכרת בחוק הביטוח הלאומי.

בימים קשים אלה, כאשר עסקים נסגרים חדשות לבקרים, לא מעט עובדים פונים אלי בטענה כי החברה חדלה לשלם להם שכרם. העובדים מועסקים לעיתים כמה חודשים תוך הלנת שכרם ומצפים כי שכרם ישולם בבוא העת, ואולם בסופו של דבר מתברר כי החברה אינה יכולה לפרוע את חובותיהם.

הגשת תביעה כספית כנגד חברה שנכנסה לקשיים, הינה מהלך מסוכן שכן בד"כ גם לאחר שיינתן פסק דין לא יהיה ממי להיפרע. הגשת תביעה אישית כנגד בעל מניות, תתאפשר במסגרת פעולה המוגדרת כ"הרמת מסך" ואולם תיעשה במקרים חריגים ביותר כאשר ניתן להוכיח כי בעל המניות פעל במטרה להונות או לקפח עובד, מצב של ערבוב בין נכסי בעל המניות לנכסי החברה, או מצב של נטילת סיכון בלתי סביר.

כדי שהעובדים לא יעמדו בפני שוקת שבורה, המוסד לביטוח לאומי מבטח את העובדים במקרה של הליכי פירוק חברה (וגם הליכי פשיטת רגל אצל עוסק מורשה), ומאפשר הגשת תביעות חוב כמפורט להלן, בכפוף למתן צו בדבר פירוק החברה.

פקודת החברות, מאפשרת לעובדים במקרה כזה, להגיש בקשה לפירוק החברה לכונס הנכסים הרשמי, ובהינתן צו כאמור, ניתן להגיש תביעת חוב למוסד לביטוח לאומי, ולדרוש זכויות עד גובה התקרה הקבועה המתעדכנת על פי התקנות. כמו כן, קופת הגמל יכולה להגיש תביעת חוב בשם העובד, ככל שחסרים כספים שלא הופרשו משכרו, בגבול התקרה שהוקצתה לתביעות אלה.

יש לשים לב, כי בתביעת החוב מטעם העובד, ניתן לדרוש שכר עבודה, על מלוא רכיבי השכר פיצויי פיטוריו שאין להם כיסוי בקופת גמל. רכיבי השכר לצורך תביעת החוב המוכרים הינם: שכר יסוד, שעות נוספות, פרמיה, עמלות, מענקים, תוספת מאמץ והוצאות נסיעה.

תהליך הגשת תביעת חוב למפרק

ראשית, רצוי להסתייע בשירותיו של עורך דין פירוק חברה הבקיא בהליכי פירוק חברות.

יש להגיש בקשה לפירוק חברה לכונס הנכסים הרשמי. בגין הגשת בקשת הפירוק (שאליה יש לצרף תצהיר מאומת), ייגבה תשלום פקדון ראשוני. לאחר מכן, יש להגיש את הבקשה ואישור כונס הנכסים על הגשתה, לבית המשפט המחוזי לצורך פתיחת תיק. לאחר תשלום אגרת פרסום ואגרה לביהמ"ש המחוזי, יקבע התיק לדיון.

בשלב הבא, יש לפרסם את ההודעה על הפירוק ברשומות (הפרסום יכול לארוך כמה שבועות) ובנוסף בעיתון יומי. ולאחר אישור על הפרסום ברשומות, יש לבקש תעודת השלמה ממזכירות הפירוק בבית המשפט המחוזי. (אליה יש לצרף עותק מהפרסום ברשומות ווכן צילום המודעה בעיתון היומי.

במהלך הדיון, ככל שיתרשם השופט שאכן החברה חדלת פירעון, ובמידה ונציג מטעם החברה לא התגונן ו/או ביקש להגיע להסדר, יינתן צו המורה על פירוק החברה.

תוך חצי שנה ממועד מתן הצו, ניתן להגיש למפרק שמונה או לכונס הנכסים הרשמי, תביעת חוב המפרטת את כל רכיבי החוב. יחד עם תביעת החוב, יש למלא טופס תביעת חוב לביטוח לאומי (כיום מוגש באופן מקוון באתר משרד המשפטים).

בכפוף לאישור תביעת החוב על ידי המפרק וביטוח לאומי, ישולם הסכום שאושר לתשלום בהעברה לחשבונו של העובד.

סך האגרות לצורך הגשת תביעת חוב ופירוק חברה מסתכמות לסך של כ 2500-3000 ש"ח נכון לינואר 2019.  מאחר ומדובר בסכום לא מבוטל, מומלץ לכמה עובדים להתאחד יחד על מנת להשתתף בתשלום האגרה. שכ"ט עבור הגשת בקשה לפירוק החברה ולאחריה תביעת חוב, ישולם לפי מה שנקבע בין הלקוח לעורך הדין.

ליצירת קשר עם משרדנו חייג 03-7514538 או שלח פניה בתיבת צור קשר באתר