פרישה מהעבודה

משרדנו מלווה עובדים הנמצאים בהליכי סיום העסקה ופרישה מהעבודה.

במסגרת הליווי, משרדנו מלווה באופן ישיר או עקיף מאחורי הקלעים את הלקוח, תוך בחינת הסכמי ההעסקה, מתן הערות, בחינת הזכויות בהתאם לתלושי השכר, הסכמי העסקה או הסכמים קיבוציים רלבנטיים ככל שחלים על העובד.