האם למעסיק מותר להגביל כניסת עובדים לא מחוסנים למקומות עבודה?

חוות דעת משרד הבריאות דבר הגבלת כניסת מחוסנים לחלק ממקומות העבודה – 14.3.21

מאת: עו”ד איריס אלמוג, 18.3.21
הערה: 21.3.21 – מאוחר לכתיבת הפוסט, ביום 21.3.21 ניתן פסק דין בתיק הסייעת בבית הדין האיזורי לעבודה אשר באותן נסיבות התיק ישנן קביעות רלבנטיות שאינן מופיעות במאמר זה ואשר מתייחסות לדרישת המעסיק להציג תעודת מתחסן או להציג בדיקת קורונה אחת לשבוע. עדכון לפסק הדין יועלה בהמשך.
לקוחות, עובדים ומעסיקים יקרים,
בימים אלה ישראל מאותגרת בפגיעה בזכויות יסוד לרבות הזכות להגנת הפרטיות, הזכות לחופש העיסוק, הזכות לכבוד האדם וחירותו וזאת נוכח משבר הקורונה.
עובדים רבים מוצאים עצמם מוגבלי כניסה למקום העבודה ו/או נדרשים להציג מידע שיש בו לפגוע בפרטיותם ובגופם תוך הפעלת לחץ ישיר או עקיף להתחסן בחיסון למרות שאינם מחוייבים להתחסן על פי חוק וזכותו של אדם להחליט בעניין זה, וחיסון יש לבצע אך ורק מרצון ובהסכמה מדעת.
מעסיקים רבים קובעים הגבלות שרירותיות ומגבילים כניסתם של עובדים בכפוף למילוי אחד משלושת התנאים: 1. הצגת תעודת מתחסן 2. תעודת מחלים מקורונה 3. בדיקת קורונה שלילית.
נכון למעד כתיבת פוסט זה, אין חוק המאפשר זאת ואין הכרעה שיפוטית שקבעה כי דרישות אלה מותרות ולמעשה, מעסיקים פועלים כיום שלא על פי חוק בקובעם כך. חוות דעת משפטנים לרבות התאחדות התעשיינים – אינם מהוות דבר חקיקה מחייב גם אם מעסיקים פועלים לפיהן. מנגד, לא ברור מהם הכללים הנכונים ליישום בהיעדר הוראות מחייבות.
יחד עם זאת, במסגרת בירור הליך משפטי בבית הדין לעבודה של סייעת סירבה להתחסן בתיק סע”ש 42405-02-21 אבישי נ’ מועצה מקומית כוכב יאיר -צור יגאל, ביום 14/3/21 הגיש היועץ המשפטי לממשלה חוות דעת מטעם ראש שירותי הבריאות במשרד הבריאות, ד”ר שרון אלרעי פרייס חוות דעת הממליצה על הגבלת כניסתם של עובדים למקומות עבודה ספציפיים שיפורטו, בכפוף למילוי אחד משלושת התנאים שציינתי לעיל. חוות הדעת מצורפת בקישור בתחתית הפוסט, ויכולה לשמש בסיס להכרעה שיפוטית בתיק זה.
כאמור בחוות הדעת, מוצע להגביל כניסתם של עובדים למקומות עבודה מסויימים בלבד, במילוי אחד משלושת התנאים : 1. תעודת מתחסן   2. תעודת מחלים    3. אישור בדיקת קורונה שלילית, למקומות הבאים בלבד:
1. עבודה עם אוכלוסיה בסיכון כגון בתי אבות, מדוכאי חיסון וכו’
2. עבודה עם ילדים שאינם ברי חיסון (מסגרות חינוך, מפעילי חוגים וכו’)
3. עבודה במקומות שניתן לפתוח לציבור הרחב רק בכפוף לתנאי התו הירוק
בשים לב שמדובר בחוות דעת שהינה המלצה בלבד מטעם משרד הבריאות. טרם ניתן דבר חקיקה בנושא ו/או הכרעה שיפוטית. שימו לב האם העסק בו אתם עובדים עונה לגדר אחד משלושת המקומות בהם מומלץ להגביל את הכניסה כאמור.
אין באמור בפוסט זה כדי להביע דעה בדבר הגבלת כניסתם של עובדים למקומות עבודה ו/או להוות הסכמה לאמור בחוות הדעת ו/או בכלל ואינו מהווה המלצה לעובד ו/או למעסיק כיצד לנהוג.
ליצירת קשר עם עו”ד איריס אלמוג חייג 03-7514538 או 052-2645646 או שלח פניה בטופס המצורף 

צור קשר לתיאום פגישה