האם מותר לעשות שימוע לאישה בהריון?

אחת השאלות בסוגיה של שימוע, היא האם מותר לעשות שימוע לאישה בהריון. בעיקרון, לפי החוק, אסור לפטר אישה בשל ההיריון שלה, וזה מנוגד לחוק. פיטורי עובדת בשל הריונה, וכן הזמנתה לשימוע בשל כך, מהווה אפליה לא הוגנת, ומנוגדת לחוק.

במקרה בו מעסיק מעוניין להזמין עובדת בהיריון לשימוע כדי לפטרה, יש לבחון את הנסיבות והמניעים להחלטה זו, ובמידה ואכן מדובר באפליה על רקע ההיריון או כל אפליה אחרת, אז הפיטורין אינם תקפים ופסולים לפי החוק.

שימוע לפני פיטורים: מה זה אומר?

כאשר המעסיק שוקל לפטר עובד המועסק אצלו, לפי החוק, העובד נדרש להגיע לשימוע מול המעסיק, כדי לבחון את ההחלטה הסופית אודות המשך העסקתו במקום העבודה.

קיימת חובת ההנמקה בה נדרש להסביר את המניעים ליישום הפיטורים, ובמקרים חריגים ניתן ליישם מניעת פיטורים , כגון מקרים של אפליה לא הוגנת כלפי העובד, אשר בגינה המעסיק מעוניין לפטר אותו.

במצב זה נוצרת אי הגינות מול העובד בקבלת ההחלטות. לכן השימוע הוא חשוב כדי להבין את הנסיבות והמניעים לפיטורים, בטרם קבלת ההחלטה הסופית.

האם מותר לעשות שימוע לאישה בהריון

פיטורי אישה בהריון : האם מותר לפי החוק?

פיטורי אישה בהיריון הם פסולים לפי החוק, במקרים בהם הפיטורין מיושמים בעקבות אפליה בשל היריון האישה. פיטורין של אישה בהיריון היא סוגיה מורכבת עבור מעסיקים השוקלים זאת, כי עליהם להוכיח ולנמק מה היא סיבת הפיטורין.

כל מקרה בו מעסיק מעוניין לפטר אישה בהריון המועסקת אצלו, עליו לקבל היתר מיוחד ממשרד העבודה והרווחה. ההיתר למעסיק במקרים אלו יינתן על ידי האחראי על חוק עבודת נשים (לפי חוק עבודת נשים, תשי”ד- 1954), במשרד העבודה והרווחה, רק אם אכן השתכנעו שהיה הסבר לגיטימי ליישום הפיטורין, ושאינו קשור לשום היבט של אפליה כנגד האישה ההריונית.

אם המעסיק לא קיבל היתר רשמי לביצוע הפיטורין, אז הפיטורין לא יהיו בתוקף, והאישה תיחשב כעובדת לכל דבר. היבטים חוקתיים אלו נועדו להגן על האישה ההריונית, כנגד אפליה לא הוגנת כלפיה במקום העבודה, במידה והיא אכן מתרחשת בפועל.

עורך דין לענייני עבודה : הגורם המקצועי להתייעצות אודות הליך שימוע

עורך דין לענייני עבודה יוכל לסייע לעובד במקרים של שימוע לפני פיטורים, ולמצוא הסדר חלופי מתאים מול מקום העבודה.

כך, למשל, עורך דין לענייני עבודה יוכל לסייע לעובד להבין האם המניעים לפיטורו הם מוצדקים, ובמידה וכן אז לנסות לארגן הסדר מול המעסיק למציאת מקום חלופי עבור העובד, או כל הסדר אחר, במקום הפתרון של פיטורין במקום העבודה.

לעיתים זה יכול להצליח ובכך להשאיר את העובד במקום העבודה, ולכן כדאי בעת השימוע שיהיה ליווי מקצועי של עורך דין לענייני עבודה, המייצג אותכם ויוכל לסייע לכם, בפגישת השימוע מול המעסיק.

צור קשר לתיאום פגישת ייעוץ