מהם הדרכים לשלוח לעובד הזמנה לשימוע לפני פיטורין

פיטורים הם חלק לא נעים אך בלתי נפרד ממציאות תעסוקה בכל שוק בריא באשר הוא, אך מנגד – גם כאשר מעסיק מעוניין לפטר עובד עליו לעמוד במספר תקנות וחוקים על מנת להבטיח שהפיטורים יעשו על פי חוק, כמו גם כדי להגן על עצמו מתביעה עתידית פוטנציאלית מצד העובד שזה עתה שוחרר על ידו.

לכן, במאמר הקרוב נרחיב בעיקר על האופן בו יש לבצע שימוש לפני פיטורין, כמו גם כיצד מומלץ לשלוח לעובד את ההודעה המתבקשת.

מהו שימוע לפני פיטורין?

בראש ובראשונה בטרם נצלול לאופן בו מומלץ או נכון להגיש לאדם בקשה הנוגעת להיבט כה משמעותי בחייו כדוגמת משלח ידו, חשוב להבהיר מהו אותו שימוע לפני פיטורין ומדוע הוא מתקיים מלכתחילה.

לכן, לפי פסיקת בית הדין לעבודה נקבע כי כל מעסיק באשר הוא מחויב לערוך לכל עובד באשר הוא שימוע לפני פיטורין אשר במהלכו יפרוס המעסיק בפני העובד את הסיבות שבגינן הוא מפטר אותו, כמו גם יאפשר לו להשיב ולהציג את טיעוניו.

כלומר, מדובר למעשה בחובה שקיימת בעבור כל מעסיק וכל עובד באשר הם, כמו גם כי קיימת לאותו שימוע מערכת חוקים שיש להקפיד עליה לא רק כי יש ביכולתה להבטיח פיטורים הוגנים לעובד, אלא גם כי קיומה מקנה הגנה משפטית למעסיק.

הזמנה לשימוע לפני פיטורין

מה נדרש מן המעסיק ומה רשאי העובד לעשות במסגרת שימוע לפני פיטורין?

לדוגמה, ראשית נדרש מן המעסיק לצרף לעובד הזמנה לשימוע לפני פיטורין בכתב, אשר תימסר לעובד בסמוך לשימוע אך במרווח זמן מספק על מנת שהעובד יוכל להיערך לקראת ההליך שימוע עצמו ולנסח לעצמו הגנה או טיעונים בזכות העסקתו.

כמו כן, חלק משימוע תקין הוא מתן הזדמנות לעובד להשמיע את טענותיו כלפי המעסיק ולהתייחס למקרים שאותם מציין המעסיק, כמו גם כי על המעסיק להיאחז במקרים ועובדות שיטתיות ולא להשתמש בטיעונים כלליים או גנריים אשר לאורם לא יכול העובד להתגונן.

כלומר, השימוע לא מהווה חותמת גומי אשר נועדה לאשרר את הפיטורין ולנסוך לתוכם תוקף, אלא ממש הזדמנות אחרונה המונחת בפני העובד כדי שזה יוכל להגן על שלו ואף לשמור על מטה לחמו בעת כה דרמטית בה הוא עתיד וצפוי לאבד את מקור פרנסתו.

יתרה מכך, בחוק אף מצוין כי על המעסיק לשמוע את טיעוני העובד ב- ”נפש חפצה ולב פתוח”, כעדות לכך שבעיני המחוקק אין לראות בפיטורים עצמם כעובדה גמורה, אלא תחנה אחרונה לפני שאכן נסתם הגולל והעובד הינו מפוטר.

בנוסף לכך, לעובד קיימת הזכות להגיע לאותו שימוע בליווי עורך דין דיני עבודה, או בליוויו של נציג וועד העובדים במידה וקיים ועד עובדים באותו מקום עבודה, כאשר בסוף השימוע מוכרח המעסיק למסור תשובה חד משמעית בנוגע לעתידו התעסוקתי, קרי האם הוא מפוטר או שמא תמשיך העסקתו.

לבסוף, חשוב לציין כי על המעסיק גם להחזיק פרוטוקול של הפגישה עצמה אשר יאושר לבסוף על ידי העובד עצמו, כאשר חתימתם המשותפת בסוף הפרוטוקול כמו גם מסירת עותק לידי העובד חותמת את השימוע.

כיצד מוסרים הזמנה לשימוע לפני פיטורים לעובד?

בנוגע לשאלה כיצד מוסרים את אותה הזמנה כבדת משקל לעובד אשר עתיד לשמוע כי עתידו התעסוקתי צפוי לקבל מכה לא צפויה, הדעות חלוקות ומשתנות בין אופי מקום העבודה וטיב מערכת היחסים שקיימת בין העובד למעסיק מלכתחילה.

כמו כן, בשל העובדה שפיטורים הם לא סיבה משמחת, יש להשקיע מחשבה ניכרת באופיו של העובד וכיצד זה יעדיף לשמוע את הבשורה – בין אם באמצעות תיווך דרך עובד ביניים הממונה עליו, או שמא זה דרך מנהל בכיר העוסק בכוח האדם מלכתחילה.

זאת ועוד, כי ישנם מעסיקים שנוהגים לתת הודעת התראה לקראת שימוע בטרם נמסר המכתב עצמו, על מנת לרכך את הקרקע ולאפשר לעובד להיערך מוקדם ככל האפשר.

מעסיק? הגן על עצמך מתביעה לאחר פיטורים שלא כדין

כפי שאפשר להבחין מן הכתוב לעיל, כאשר מעסיק מעוניין לפטר עובד עליו לקיים מספר כללים וחוקים כדי להבטיח שהפיטורין יעברו כשורה, זאת מכיוון שבמידה והפיטורין לא יערכו על פי הסדר התקין, רשאי לאחר מכן עובד אשר פוטר לתבוע את מעסיקו לשעבר בפיצויים – תביעה אשר בית הדין לעבודה נוטה לעתים רבות לאשר.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

צור קשר לתיאום פגישת ייעוץ