מהו הליך שימוע תקין, מתי הוא מתבצע, ואיך לערוך אותו לפי חוק

שימוע לעובד הוא חלק מהליך הפיטורין שנדרש מהמעסיק לנקוט כאשר הוא מעונין בסיום יחסי עובד – מעביד. החוק בישראל קובע כי על המעסיק לתת לעובד את ההזדמנות ההוגנת לשכנע אותו שלא לפטר אותו, תהא סיבת הפיטורין אשר תהא. במאמר נפרט על הכללים לביצוע הליך שימוע תקין.

באילו מקרים נדרש המעסיק לערוך שיחת שימוע לעובד?

הליך שימוע לעובד מתבצע ב- 1 משלושת המקרים הבאים:

  1. לפני ניתוק יחסי עובד – מעביד, כלומר, לפני שהמעסיק מקבל החלטה באשר להמשך העסקתו של העובד.
  2. במקרים בהם המעסיק שוקל להשעות עובד מתפקידו או ממקום העבודה.
  3. בכל מקרה בו צפויים להיות שינויים בתנאי ההעסקה של העובד.

הליך שימוע תקין

איך יש לערוך הליך שימוע תקין?

על מנת לערוך הליך שימוע תקין, יש להקפיד על מספר כללי:

  1. כמה ימים לפני המועד שנקבע לקיום שיחת שימוע, המעסיק נדרש להודיע לעובד, כך שתינתן לו ההזדמנות להתכונן ולהכין את טענותיו. במקומות עבודה בהם יש לעובדים הסכם קיבוצי, ייתכן שמוגדר זמן מסוים עליו יש להודיע מראש לעובד לפני מועד השימוע.
  2. יש למסור את הזימון לשימוע גם בכתב על גבי מסמך רשמי, שמפרט את פרטי העובד, מועד השימוע, הסיבה לקיום השימוע וכל הטענות של המעסיק כלפי העובד. כמו כן, יש לפרט במסמך כי העובד רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין או גורם שלישי אחר במהלך שיחת שימוע.
  3. במסגרת השימוע עצמו יש לתת לעובד הזדמנות להביע את טענותיו, גם אם הן אינן רלוונטיות.
  4. את השימוע כולו נדרש המעסיק לפרט בפרוטוקול. יש לתעד את טענותיו של המעסיק וטענותיו של העובד באופן כללי ולא באופן מדויק מילה במילה.
  5. מאחר ומטרתו של השימוע היא לתת לעובד הזדמנות להניע את המעסיק מהחלטתו לפטר או לשנות את תנאי ההעסקה שלו, בכל מקרה בו המעסיק מחליט לפטר את העובד (או לשנות את תנאי העבודה שלו) בתום השימוע, הרי שהשימוע לא התנהל בצורה נכונה, שכן המעסיק לא שקל את טענותיו של העובד והחליט מייד או מבעוד מועד. מסיבה זו, זה לא סביר שהמעסיק ימסור לעובד הודעת פיטורין או מכתב פיטורין מיד בתום השימוע, שכן זה עלול להעיד על כך שלא שקל את הנושא בכובד ראש. לכן, על המעסיק לציין בתום הליך השימוע כי שמע את טענות העובד, ושייתן לו תשובה לאחר קבלת החלטה סופית בנדון.
  6. החלטת המעסיק צריכה להימסר לעובד לצד נימוקים והתייחסות לטענות שהעובד השמיע במועד השימוע. החלטה שאינה מתייחסת לטענות של העובד עלולה להציב את המעסיק בפני תשלום פיצוי לעובד.

התייעצות עם עורך דין הנה הכרחית לקיום הליך שימוע תקין

עבור כל מעסיק שרוצה לערוך שימוע לפני פיטורין או עובד שעומד בפני הליך שימוע מומלץ להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה.

משרד עורכי דין דיני עבודה יכול להבטיח למעסיק הנחייה נכונה לביצוע הליך שימוע, ניסוח מכתב לזימון העובד וכן לביצוע הליך פיטורין באופן תקין וחוקי. עבור העובד, עזרה מקצועית יכולה להבטיח שיממש את מלוא הזכויות שמגיעות לו על פי חוק, שאופן הליך השימוע ייבדק וכן שייוצג באופן מקצועי, שיבטיח לו לממש את זכויותיו על פי חוק.

בין אם מדובר במעסיק או בעובד, סיוע של מי שמתמחה בדיני עבודה יוכל להיות ההבטחה להליך תקין והגנה על זכויות העובד והמעביד.

צור קשר לתיאום פגישת ייעוץ