הרעת תנאים בעבודה - אפליה בעבודה

מתי לא יהיה צורך בהתראה מראש טרם התפטרות עקב הרעת תנאים, בדין מפוטר?

עורך דין דיני עבודה

  מאת: עו”ד איריס אלמוג

בית הדין לעבודה קבע כי כאשר מדובר במעסיק שלא מתכוון לשנות את ההרעה, אין צורך במתן התראה מראש. בעניין גברילוב(תיק סע 30844-03-11 אביגיל גברילוב נ’ מאמא מרי בע”מ), מדובר בעובדת שהועסקה במשך 14 שנים במפעל. שכרה של העובדת שולם כשכר גלובלי והורכב משכר יסוד בתוספת מענק.

המעסיק הפסיק באופן חד צדדי את תשלום המענק. טרם קבלת שכרה, הודיעה העובדת בפני המעסיק כי בכווונתה להתפטר.

בית הדין קבע, כי מקרה זה הינו החריג, שלפיו ההתפטרות תיחשב כהתפטרות עקב הרעת תנאים בדין מפוטר, על אף שהעובדת לא התריאה בפני המעסיק על רצונה לשנות את עבודתה, כפי שנדרש על ידי הפסיקה בהתראה בכתב.

נקבע איפוא כי התובעת התפטרה עקב הפחתה חד צדדית של שכרה, בגובה תשלום המענק שהופסק, כשבכך הפר המעביד הסכם שבעל פה. לפיכך, הוכרה התפטרותה של התובעת כהתפטרות בדין מפוטר.

בכל אופן, כל מקרה יש לבחון לפי נסיבותיו. מומלץ לנקוט במשנה זהירות, ולא למסור הודעת התפטרות ללא ייעוץ מתאים מעורך דין דיני עבודה טרם ההתפטרות.

מראה מקום של פסק הדין: תיק סע 30844-03-11 אביגיל גברילוב נ’ מאמא מרי בע”מ (בית הדין האיזורי לעבודה), 25/6/14.