שינוים במקום עבודה

מאת: עו”ד איריס אלמוג

שינוים במקום העבודה

שינוים במקום עבודה

ההתפתחות הטכנולוגית והשינויים במגזר העסקי בארץ מכתיבים שינויים ארגוניים ואחרים במקום העבודה חדשות לבקרים. מעבידים מתחלפים, בעלות בעסקים עוברת מיד ליד. במאמר זה נדון בזכויות עובדים עקב חילופי מעבידים.

שאלה המטרידה עובדים רבים- כיצד אני מוגן משינויים במקום העבודה? מה קורה כאשר העסק עובר למעביד אחר? האם ייפגעו זכויותיי אם אמשיך לעבוד? האם עכשיו תימחק כל התקופה הקודמת בה עבדתי?

חוק פיצויי פיטורים והפסיקה על פיו, רואים את מקום העבודה גם בהקשר של זכויות העובדים, כשעבודה באותו מקום עבודה, גם אם היו חילופי מעבידים, שומרת על רציפות זכויות ותנאי העבודה של המועסקים בו.

עובד אשר ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה, שומר על זכויותיו ורואים אותו לעניין חישוב זכויותיו כאילו עבד אצל אותו מעסיק. אין העובד צריך להוכיח כי קיים חוזה חדש בינו לבין המעביד החדש, או להוכיח כי המעביד החדש התחייב לשמור על זכויותיו.

להלן אסקור את ההשפעה בתחום דיני העבודה עורך דין מומחה בדיני עבודה לחילופי מעבידים על הזכויות השונות המגיעות לעובדים, במקרה בו לא קיבלו העובדים פיצוי כל שהוא על תקופת עבודתם אצל המעביד הראשון, והמשיכו לעבוד אצל המעביד החדש, באותו מקום עבודה:

פיצויי פיטורים

עובד אשר המשיך בעבודתו אצל המעביד החדש וסיים את עבודתו באופן המזכה אותו בפיצויי פיטורים (או פיטורים, או התפטרות בדין מפוטר), המעביד החדש ייאלץ לשלם לו פיצויי פיטורים בעבור מלוא תקופת העבודה, כולל התקופה אצל המעביד הראשון.

הודעה מוקדמת

במידה ויקבע בית הדין שהעובד עבד באותו מקום עבודה שעבר ממעביד אחד למשנהו, יש לראות את כל תקופת עבודתו של העובד כתקופת עבודה אחת לצורך חישוב משך ההודעה המוקדמת.

דמי הבראה

הזכאות לדמי הבראה הינה ביחס ישיר לוותק העובד במקום העבודתו, וותק שכאמור נצבר מתחילת העבודה אצל המעביד הראשון. כך למשל, בשנה הראשונה מגיע לעובד 5 ימי הבראה, ובשנה השניה והשלישית- 6 ימי הבראה. עובד אשר עבר למעביד החדש, בשנת עבודתו השניה, יהיה זכאי ל- 6 ימי הבראה עם סיום השנה השניה, כך שוותק העובד אינו מתאפס עם המעבר למעביד החדש.

פדיון ימי חופשה

גם כאן, מאחר ומדובר במקום עבודה אחד, העובד צובר ימי חופשה על פי וותק עבודתו.

שכר עבודה ותשלומים לגמל – חוק הגנת השכר קובע:

“היה ומפעל עבר מיד ליד, חולק או מוזג, המעביד החדש יהיה אחראי לתשלום שכר עבודה ותשלומים לקופות גמל המגיעים לעובד מהמעביד הקודם”.

למעביד הרשות לפרסם דרישה שהתביעות לתשלומים אלו יוגשו לו תוך שלושה חודשים מיום ההעברה, החלוקה או המיזוג. פרסום דרישה כזו יפטור את המעביד מאחריות לתשלום תביעות כאמור בחלוף תקופה של שלושה חודשים.

המידע הנ”ל נכתב על דעת כותב המאמר בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להמנעות מהם. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות.כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותב המאמר כל אחריות