זכות עובד להעתיק מסמכים להגנתו המשפטית מול החובה לשמור על הסודיות

מאת: עו”ד איריס אלמוג

אין חולק כי כחלק מחובת הנאמנות של עובד למעסיקו, חלה עליו גם חובת סודיות בנוגע לסודות מסחריים, סודות עסקיים, מסמכים וחומרים של המעסיק שנחשף אליהם במהלך תקופת העסקתו.

חובה זו טבועה מעצם יחסי עובד מעסיק ופעמים רבות מעוגנת גם בהסכם חוזי.  כמו כן, על פי רוב נקבעות סנקציות חוזיות מהם הסעדים העומדים לרשות המעסיק במקרה שתוכח הפרת חובת הסודיות.

נשאלת השאלה, ואנו נתקלים בכך לא אחת,  מה מעמדם של חומרים שהעובד העתיק מהמעסיק בזמן או בסמוך לסיום העסקתו, ומהם התנאים בהם ייחשב העובד כמי שיש לו זכות לגיטימית להחזיק במסמכים מבלי שהדבר ייחשב כהפרת חובת הסודיות?  מה קורה במידה והמסמך הוא הדרך היחידה להתגונן למשל מפני האשמה פלילית כוזבת? האם גם אז חל איסור העתקת המסמך?

בעניין סולל ובונה[i] אישר בית הדין הארצי את פ”ד סולל ובונה של כב’ הש’ ספיבק[ii], שם נקבע כי המשיב אשר נטען כי ללא הרשאה העתיק אלפי קבצים המכילים תוכניות עבודה, מצגות, דוחות בטיחות, הודעות דוא”ל, תמונות וחומרי מחשבים אחרים (סעיף 2 לפסק הדין).

בית הדין קבע כי לפחות לכאורה עומדת למשיב זכות להחזיק, גם אם לא לעשות שימוש או להעביר לצדדים אחרים, בהעתקי מסמכים שאותם ערך או שאליהם נחשף במהלך עבודתו, העשויים לכאורה להיות חיוניים לו, בין היתר לצורך הגנתו בהליכים משפטיים (סעיף 12 לפסק הדין).

בעניין חנן יוספי נ’ אובג’ט[iii] העובד אישר בחקירתו הנגדית כי נכון להיום נמצאים ברשותו מסמכים של החברה והחברה טענה כי די בכך להפרת סעיף 1.4 להסכם ההעסקה לפיו כל סוגי המסמכים ….יהיו בבעלות בלעדית ועל העובד להשיבם לחברה על פי דרישתה עם סיום העסקתו.

בית הדין קבע כי לא הוכח כי ברשות התובע מצויים סודות מסחריים של אובג’ט. עוד קובע בית הדין כי בנסיבות המתוארות גם אם נותרו ברשות התובע מסמכים כלשהם הנוגעים לתקופת העסקתו בחברה, משלא הוכח כי המדובר במסמכים החסרים לאובג’ט, אשר חסרונם פוגע בפעילותה השוטפת ו/או כי המדובר במסמכים שהם בבחינת סודות מסחריים ברי הגנה של החברה – הרי שאין עילה למתן צו עשה לחיוב התובע להשבת המסמכים אמור.

[i] ר”ע 69470-09-16 (ארצי) שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע”מ, 13/10/16

[ii] סע”ש 55280-0816 שיכון ובינוי סולל בונה נ’ ראובן חי שמעון, ניתן ביום 14/9/16

[iii] סעיף 67 לפ”ד תע”א 5634/04 חנן יוספי נ’ אובג’ט גאומטריות בע”מ, ניתן ביום 12/5/2011

לתיאום פגישה חייג עכשיו 037514538 וניצור קשר מיידי , או שלח פניה בטופס המצורף

צור קשר לתיאום פגישה