מהו החוק למניעת הטרדה מינית ומהי מטרתו?

בשנים האחרונות חלה עלייה דרמטית במודעות לגבי הנכון והמותר במרחב הציבורי, כאשר נורמות פסולות שהיו קיימות למשך שנים רבות ונתפסו על ידי חלקים גדולים בחרה כמקובלות ותקינות – מוצאות את דרכן החוצה כאשר לעתים רבות אף נעשה צדק בשלב אוחר לטובת מי שנפגע/ה והוטרד/ה מינית במקום העבודה בפרט ובכל חלל אחר באשר הוא בכלל.

כמו כן, לצד אותה עלייה במודעות ניתן לציין אכיפה גבוהה יותר של חוקים אשר מבקשים להבטיח כי מקום העבודה יישאר בטוח ומקום בו לכל אדם שמורה הזכות והיכולת להתפרנס בכבוד, כאשר בולט שבהם הוא חוק למניעת הטרדה מינית.

מהו מטרתו של החוק למניעת הטרדה מינית?

בהמשך לכך, מטרתו של החוק היא כלשונו של החוק עצמו –”חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים.” – החוק למניעת הטרדה מינית תשנ”ח-1998.

כלומר, מטרתו הראשונית של החוק בכלליותו כחוק למניעת הטרדה מינית כמכלול, ובפרט בתור חוק למניעה של הטרדה מינית בעבודה, היא למנוע אירועים של פגיעה על רקע מיני, כאשר דרך אותה מניעה מתאפשר גם צמצום הפער הקיים בין נשים לגברים וקידום השוויון המיוחל ביניהם.

החוק למניעת הטרדה מינית

מהי הטרדה מינית?

בנוסף לכך, עוד היבט משמעותי שנלווה לאותו חוק חשוב, הוא עצם ההגדרה של הטרדה מינית כשלעצמה, כאשר החוק קובע 5 סימנים אשר לאורם או בשל קיומם ניתן להגדיר התנהגות כהתנהגות שאינה הולמת, קרי הטרדה מינית, כאשר לאור זאת ניתן אף לדרוש דין וצדק ממבצע העברה עבור הקורבן.

יתרה מכך, אף מצוין בחוק כי במידה ומתקיים מי מבין הסעיפים הללו רשאי הקורבן להגיש תביעה אזרחית כנגד התובע אשר לאורה ייפסק לזכותו פיצוי גם אילו לא הוכיח הקורבן כי נעשה לו נזק כלל, כסעיף שנועד להתריע פוגעים ולחזק קורבנות להעיד ולדרוש דין מתוקפים.

סחיטה באיומים

כאשר אנו בוחנים את הסעיפים השונים אשר לאורם מוגדרת הטרדה מינית, הראשון והפשוט ביותר שבינם הוא סחיטה באיומים כאשר התמורה אותה דורש הסוחט היא מינית. או במילים אחרות, עצם הבקשה מאדם לבצע מעשה מיני כתנאי לביצוע או אי ביצוע של אקט, מהווה הטרדה מינית לכל דבר ועניין.

מעשים מגונים

בנוסף לכך, מעשים מגונים, על פי הגדרתם הראשונית והידועה לכלל הציבור, מוגדרים באופן טבעי גם הם כהטרדה מינית. למרות שנדמה שמדובר בעובדה מובנת מאליה, תכלית הכללתה בחוק כשלעצמו נועדה לפזר עננת ערפל או להבהיר בצורה שלא משתמעת לשתי פנים מה נכון ומה אינו נכון שיעשה כלפי אדם אחר.

הצעות מיניות תכופות

עוד סימן שלאורו התנהגותו של עובד כלפי אחר יכולה להיחשב כהטרדה מינית במקום העבודה, היא כאשר מציע אדם הצעות מיניות עבור אדם אחר, כאשר כאן קיים סייג מסוים אשר לאורו תיחשב ההצעה כהטרדה – אילו הנמען הראה למציע כי אינו חפץ בחיזוריו.

כלומר, כל אדם אשר מציע או מכריז בפני אדם אחר אודות כוונותיו המיניות על אף כי האחרון הראה לו כי אינו מעוניין באותן הצעות ו/או מעשים, למעשה מטריד מינית ויכול וצפוי לעמוד בדין בהתאם לאור אותה הטרדה.

כמובן שבמידה ואינכם בטוחים, תתייעצו עם עורך דין דיני עבודה.

התייחסות או הצהרות לגבי מיניותו של אדם

בנוסף לכך, גם הכרזות או הצהרות לא רצויות הנוגעות למידת המיניות של אדם מצד אדם אחר, במיוחד כאשר קיימים בין ה- 2 יחסי מרות, מהווה הטרדה מינית. אותה הטרדה מצוינת בחוק כ- ”התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות”, כעדות לכך שעצם תחושת האי נוחות שנלווית לאותה הצהרה בין שנאמרה בפומבי או ב- 4 עיניים, היא תוצר ההטרדה אשר לאורו ניתן לדרוש דין מהמטריד.

התייחסות מבזה אודות מיניותו של אדם

לבסוף, הסעיף האחרון הנוגע להטרדה מינית וסימניה השונים נוגע למקרים בהם בוחר אדם להתייחס בצורה פוגענית או משפילה כלפי אדם אחר כאשר מקור ההתייחסות נוגע למיניותו ו/או נטייתו המינית של כתובת ההתייחסות.

כמו כן, תיקון אשר נערך בחוק לאור רוח התקופה הנוכחית מתייחס למקרים בהם פורסמה בפומבי הקלטה או תיעוד של אדם המדגיש את מיניותו ושפורסם שלא ברשותו כהטרדה מינית בהתאם.

חוק למניעת הטרדה מינית כחוק שמאפשר סביבת עבודה בטוחה יותר

כמו שאפשר להבחין מהכתוב לעיל, טוב ונכון כי יש כיום לציבור העובדים בישראל כמו לציבור הרחב כולו כלים וחוקים העומדים לזכותו בעת קיומה של הטרדה מינית, על מנת להבטיח סביבת עבודה בריאה ונכונה יותר בה לכל אדם קיימת היכולת לעבוד במשלח ידו ולשמור על כבודו האישי.

להלן מאמר נוסף המדבר על “מהי חובת המעסיק בהטרדה מינית בעבודה“.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

צור קשר לתיאום פגישת ייעוץ