טבלאות זכאות לחופשה שנתית לפי עדכוני חקיקה וצווי הרחבה

                            כולל השפעת חישוב קיצור שבוע העבודה מ – 43-ל 42 שעות שבועיות
על חישוב זכאות לחופשה לעובדים במשרה חלקית

מאת: עו”ד איריס אלמוג

*מעודכן למצב החקיקתי נכון לאפריל 2019

1טבלת זכאות לחופשה שנתית לפי חוק חופשה שנתית (למי שאינו עונה לתנאים המזכים בחופשה עודפת לפי  צו ההרחבה לשבוע עבודה מקוצר במשק, כמפורט בסעיף 2)

להלן טבלה מעודכנת לפי חוק חופשה שנתית, טבלה החלה על כל מי שזכאותו לחופשה נקבעת לפי החוק, ולא לפי הסכם אישי מטיב או הסכם קיבוצי או צו הרחבה, אם חל כזה על מקום העבודה.

טבלה זו מעודכנת לפי התיקון האחרון לחוק שחל רטרואקטיבית מיום 1/1/2017.

שנות ותק זכאות בימי חופשה ברוטו זכאות בימי עבודה בפועל (נטו) בשבוע של 6 ימים זכאות בימי עבודה בפועל (נטו) בשבוע עבודה של 5 ימים
1-5 16 14 12
6 18 16 14
7 21 18 15
8 22 19 16
9 23 20 17
10 24 21 18
11 25 22 19
12 26 23 20
13 27 24 20
14 או יותר 28 24 20

 

2 השפעת קיצור שעות העבודה השבועיות מ – 43 ל – 42 שעות לעובדים המועסקים במשרה מלאה:

צו ההרחבה בדבר המעבר מ – 43 שעות שבועיות ל – 42 שעות שבועיות קובע כי במקומות עבודה שעובדים יותר מ – 42 שעות שבועיות יקוצר שבוע העבודה ל – 42 שעות על ידי הפחתת שעת עבודה אחת או פחות ביום מוגדר וקבוע במהלך השבוע, בהתאם לצורכי העבודה, וככל שניתן בהתחשב בצרכי העובדים.

לאור המעבר משבוע עבודה של 43 שעות שבועיות ל – 42, הביא לשינוי גם באופן חישוב ימי החופשה, שכן כלל החישובים נערכים ביחס ל182 שעות עבודה חודשיות, ולא 186 כפי שנהגו בעבר.

על פי צו ההרחבה – קיצור שבוע העבודה לא יחול על:

  • עובדים במשרה מלאה שעבדו 42 שעות או פחות
  • עובדים שחוק שעות עבודה ומנוחה לא חל עליהם

כיצד באה לידי ביטוי ההשפעה על עובדים במשרה חלקית?

בפועל, לקיצור שבוע העבודה השפעה על חישוב חלקיות המשרה (וזאת תוך פרשנות הוראות צו ההרחבה, כל עוד לא נקבעה הוראה או פסיקה אחרת – כי הכוונה באי תחולת הצו על מי שעבד פחות מ – 42 שעות לעובדים במשרה מלאה בלבד ולא חלקית).

*חישוב חלקיות המשרה ייחשב ביחס ל- 42 שעות שבועיות ועל כן מדובר בהגדלת אחוזי המשרה החלקית ובהתאם לזכויות הנגזרות.

זכויות בגין חופשה ומחלה, במקומות בהם חישוב הזכויות הינו על בסיס שעתי, יותאמו לשיעור הצמצום בשעות העבודה, כך שהחל מ 1/4/2018,לדוגמא –  150 שעות חופשה יזכו בימי חופשה לפי מקדם 182 ולא 186 בעבר, כלומר יהוו 0.82 ימי זכאות ממכסת החופשה השנתית (150/182), ולא 0.80 כפי שהיה בעבר (150/186). בהתאם גדלה מכסת הזכאות השנתית לימי חופשה (כשהמכסה קבועה למעשה בחוק או הסכמים).

עד ל – 1/4/2018 – תיעשה התאמה של שעות החופשה שנצברו ביחס החלוקה שבין 182 ל – 186.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.