התייעצות עם עורך דין בדיני עבודה טרם המעבר לחברה מתחרה  – חוק עוולות מסחריות

עובדי הייטק ואחרים, לא פעם חתומים על תניית אי תחרות וסודיות, אשר עלולה להגביל את זכאותם לעבור לחברות מתחרות בעתיד.  אמנם, סעיפי הגבלה אלה פעמים רבות דרקוניים ופוגעים בחופש העיסוק, אך קיימים לא מעט מקרים, שתניות אלה כן הוכרו כאכיפות במיוחד אם העובד היה חשוף לסודות מסחריים מתוקף תפקידו.

משרדנו שעוסק בתחום דיני עבודה למעלה מ – 22 שנה, מעניק שירותי ייעוץ וליווי לעובדים בתחום דיני העבודה – טיפל בעשרות ומאות מקרים הנוגעים לחוק עוולות מסחריות ותניות אי תחרות, תוך בחינת חוזים בשפה העברית והאנגלית. עובדים בכירים רבים פונים להתייעצות עם משרדנו רגע לפני המעבר, במסגרת הייעוץ אנו בוחנים את חוזה העבודה ותניות אי התחרות, בודקים לאיזה מידע נחשף העובד ומהי ההגבלה החלה עליו אם בכלל, ואת חוקיותה של התניה המגבילה. 

הגנה על עובדים מפני תביעה על הפרת חוק עוולות מסחריות ונזקים

עובדים רבים אינם מודעים לחובותיהם כלפי מקום העבודה ועל הסיכונים שהם נוטלים במעבר לחברה מתחרה. 

רבים סבורים שגם אם חתמו על תניית אי תחרות, אין אפשרות לאכוף אותה, אבל המציאות מלמדת אחרת. גם הגשת צו מניעה כנגד עובד, לכשעצמה יוצרת נזק של עשרות אלפי ש"ח לעובד בהתגוננות בהליך משפטי, גם אם הצדק עמו.  במקרים של מעבר לחברה מתחרה, חברות רבות עותרות גם כנגד העובד וגם כנגד החברה שקיבלה את העובד לעבודה, תוך נסיון לאסור או להגביל את ההתקשרות ביניהם. במקרה כזה, הפגיעה העלולה להיגרם לשמו הטוב של העובד בתעשייה היא קשה מנשוא ולא תמיד זה שווה את המחיר.

בעולם תחרותי, חברות רבות מחזרות אחרי עובדים נחשקים המחזיקים בסודות מסחריים, ובהצעות העבודה עלולה להיות מלכודת שהעובד כלל אינו מודע אליה, תוך נסיון לנצל את הידע הנמצא ברשותו ואולי סודות שמחזיק בהם. ככלל, הידע שצבר עובד במקום עבודה הוא קניינו הפרטי, ואולם, ככל ונחשף לסודות עסקיים או מסחריים, עלולות לחול עליו הגבלות בהעברת המידע.

חוק עוולות מסחריות מטיל סנקציות חמורות על המפר את הוראות החוק, כדאי לבדוק מה חובותיכם כלפי המעסיק והאם אתם מסתכנים בהפרת הוראות החוק, טרם המעבר לחברה מתחרה.

לכן, מהלכים יש לבצע בחכמה.

חלק ניכר מהייעוץ במשרדנו נוגע לא רק לאי תחרות וסודות מסחריים, אלא על ההתנהלות בעת סיום יחסי עבודה, לגבי חובותיו של העובד בנוגע למידע המצוי על המחשב, העתקת חומרים ועוד. לא מעט עובדים ניזוקו מכך שהעבירו חומר ממחשבי המעסיק ואף כנגד חלקם הוצאו צווי חיפוש (אנטון פילר). הנושא של המידע והסודיות אצל מעסיקים, מאד רגיש, ונדרש ייעוץ וליווי מקצועי במקרים אשר קיים חשש או ספק, לגבי האסור והמותר.

על כן, בטרם מעבר לחברה מתחרה, מומלץ לפנות להתייעצות עם עורך דין דיני עבודה

ליצירת קשר לתיאום פגישה עם משרדנו, ניתן ליצור קשר בטל: 052-2645646 או באמצעות תיבת הפניות באתר. 

צור קשר לתיאום פגישה