אין דבר כואב יותר עבור עובד מסור ונאמן לגלות שבמקום העבודה שלו סוטים מדרך הישר ונוהגים במעשי שחיתות וקלקול המוסר. מעשי שחיתות במקום העבודה יכולים לכלול מגוון רחב של התנהגויות בלתי חוקיות ובלתי מוסריות בעליל החל בהתנהלות כספית בלתי הולמת ובלתי מוסרית, דרך ניצול מוגזם, לא ראוי ולא חוקי של זכויות וכלה בהתנהגות לא ראויה ופוגענית כלפי עובדים. עובד שמגלה שחיתות במקום העבודה עלול לחשוש מחשיפתה פן יבולע לו ויהיה חשוף להתנכלויות מצד מנהליו ועמיתיו.

אז איך לזהות שחיתות במקום העבודה והאם יש מה לעשות?

יש מה לעשות ואף חשוב לעשות!

מהי שחיתות במקום העבודה?

המושג שחיתות אינו מוגדר בחוק מבקר המדינה או בחוקים אחרים ונתון לפרשנות נרחבת. לרוב שחיתות מוגדרת כ”שימוש לרעה בכוח כלכלי או פוליטי לצורכי רווח ושלא כדין בכל רמות הארגון החברתי” (מתוך מדריך לחושף שחיתות). שחיתות היא כל סטייה מחובותיו הרשמיות של כל אחד מעובדים בארגון כלשהו או של הארגון בכללותו – ציבורי או פרטי כאחד.

הגנה לחושף שחיתות

עובד המזהה שחיתות במקום העבודה – בין אם שחיתות של אדם אחד או יותר ובין אם שחיתות בפעילות הארגון בכללותה – זכאי להגנה על פי חוק ובלבד שיעמוד בשני תנאים מקדימים: האחד, העובד יגיש פניה ראשונית לממונים עליו ויצביע על התנהגות בלתי חוקית שיש בה שחיתות. אם יש חשש סביר שמנהליו של העובד יתנכלו לו, יהיה רשאי לפנות במקום זאת לארגון מוסמך אחר; השני, יגיש העובד תלונה בתום לב לנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה ויתריע על התנהלות המפרה את המנהל התקין במקום העבודה.

הצגת אסמכתאות ועדויות

חושף השחיתות מוגן על פי חוק ויכול להיערך ולאסוף אסמכתאות המעידות על ההתנהלות מושחתת במקום העבודה. יש לגבות את התלונה לנציבות תלונות הציבור באסמכתאות המעידות על השחיתות, והעובד יציג לנציבות מסמכים רלוונטיים, תכתובות, הקלטות וכיוצא באלה לצורך ביסוס תלונתו. על העובד לוודא עם זאת שאיסוף האסמכתאות נעשה באופן חוקי ובהתאם ליכולתו והרשאתו במקום העבודה.

יש למי לפנות

חשיפת שחיתות במקום העבודה אינה משימה פשוטה כלל. היא עלולה להעמיד את חושף השחיתות במצב קשה מאוד במקום עבודתו, לפגוע בקשר שלו עם עמיתיו ומנהליו ולהשפיע על מצבו הרגשי והנפשי, להוסיף לו מתחים ופחדים רבים ואף להובילו למצבי דיכאון. חשוב לדעת שיש למי לפנות. יש מי שיכול להושיט יד תומכת ומסייעת ולעזור לחושף השחיתות לדעת שהוא לא לבד ושהוא יכול לעבור בשלום את התקופה הקשה. עורך דין צווארון לבן האמון במצבים מסוג אלה יכול לתרום לחושף השחיתות מניסיונו הרב בעצה טובה ולסייע באיסוף העדויות התומכות. הוא ייצג את העובד מול מנהליו בכל מקרה של התנכלות בלתי חוקית, יתלווה אליו לפגישות בכל הערכאות המנהלות את החקירה ויעניק לו ה  גנה תמידית.

העיקר לא לפחד!

חשיפת שחיתות במקום העבודה היא מעשה אמיץ וחשוב. על חושף השחיתות לדעת שהוא פועל בשם החוק, המוסר והצדק, ובעצם הגשת התלונה הוא מסייע לארגונו לשוב לדרך הישר. בכך עושה חושף השחיתות עם הארגון חסד רב.

אם מצאתם התנהלות מושחתת במקום העבודה אל תפחדו – דעו שהצדק עמכם ושאתם לא לבד. יישר כוחכם.