מניעת השעיית עובד מדינה

מאת: עו”ד איריס אלמוג – מומחית בייצוג עובדי מדינה והליכי משמעת

משרדנו מייצג עובדי מדינה בהליכי שימוע שעניינם השעיה או העברה זמנית לעבודה אחרת.

בניגוד לעובדים במגזר הפרטי ,לעובדי מדינה דין מיוחד בנוגע להפרות משמעת. למעשה, חוק שירות המדינה קובע סנקציות שונות בנוגע להליכי משמעת שונים כנגד עובדים, כשקיים בית דין למשמעת מיוחד אשר דן בהפרות משמעת לפי דרגות חומרתן.

בהתאם, בניגוד לעובדים במגזר הפרטי, אשר אין סמכות להשעותם (אלא במקרים חריגים שהנושא נקבע בתקנון בהסכם קיבוצי), עובדי מדינה כפופים לחוק שירות המדינה ולנציבות שירות המדינה הסמכות להשעות ולנקוט בסנקציות נוספות. המקור לסמכות זאת הינו בצורך לשמור על תדמית שירות המדינה בעיני הציבור ועל אמון הציבור בשירות המדינה ועובדיו, למנוע הישנות ההפרות או למנוע מהעובד לחזור על ההפרות שוב, עד לסיום ההליכים המשמעתיים נגדם, צמצום מגע של העובד עם עובדים אחרים במחיצתו ו/או הנתונים למרותו, ועל מנת ליצור הרתעה למען יראו וייראו.

בהתאם, עובדי מדינה חשופים להגשת כתב אישום במסגרת קובלנה שתתברר בבית הדין למשמעת, בהליכים שונים כמו למשל, גניבה, הפרת אמונים, דיווח כוזב, הטרדות מיניות ועוד.

בעוד במגזר הפרטי, הפרות משמעת יכולות להוביל לפיטורים, בכפוף לשימוע, ו/או לתלונה במשטרה במקרה שמדובר בעניינים פליליים, הרי שבמגזר הציבורי, קיים בית דין למשמעת שבו מתנהל בירור נושא הפרות המשמעת השונות, ובהתאם חוק שירות המדינה קובע סנקציות עונשיות שונות בהתאם לחומרת ההפרה המיוחסת לעובד.

במסגרת הסנקציות, רשאי נציב שירות המדינה להורות על השעיה דחופה של העובד, וחוק שירות המדינה מסדיר נהלי תשלום שכר במהלך תקופת ההשעיה.

סעיף 47(א) לחוק שירות המדינה (משמעת), תשכ”ג 1963 מסמיך את נציב שירות המדינה להשעות ו/או להעביר מתפקידו עובד מדינה בהתקיים התנאים הבאים:

          הגשת קובלנה על עבירת משמעת

          החלה נגדו חקירה פלילית של המשטרה ואשר לדעת נציב המדינה יש עימה
קלון

הגשת קובלנה כנגד עובד מהווה תנאי מוקדם להפעלת סמכות ההשעיה, או העברה זמנית לתפקיד אחר.  יחד עם זאת, לנציב שירות המדינה סמכות להורות על השעיה דחופה שלא תעלה במצטבר על 30 ימים.

סמכות ההשעיה ו/או העברה לתפקיד אחר, קיימת גם במקרה של תחילת חקירה פלילית כנגד עובד המדינה בעבירה אשר לדעת נציב המדינה יש עימה קלון. המושג קלון מוגדר בפסיקת בתי המשפט ונפוץ בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, שיבוש הליכי משפט ועוד. גם אם לא מדובר בסוג העבירות הנ”ל קיים מבחן נוסף הנוגע לטיבה של העבירה, והנסיבות בהן בוצעה, על מנת להשיב האם מדובר בעבירה שיש עימה קלון, כמו למשל חומרת העבירה, שכיחותה, הזיקה בין תפקידו העובד לנסיבות ביצוע העבירה, תפקידו סמכויותיו ודרגתו של העובד בשירות המדינה.

משרדנו מלווה עובדי מדינה בהליכים משמעתיים מהשלב הראשוני

אנו ממליצים להגיע לפגישת ייעוץ דחופה בכל מקרה של חשד בביצוע הפרת משמעת ו/או חקירה פלילית ו/או גיבוש קובלנה כנגד העובד.

לתיאום פגישת ייעוץ  דחופה עם עו”ד איריס אלמוג חייג: 03-7514538 או 052-2645646

צור קשר לתיאום פגישת ייעוץ