פיטורים בזמן הריון – זכאות לפיצוי כספי

 

 

מאת: עו”ד איריס אלמוג

 

פיטורים בזמן הריון – מתי תהיה עובדת זכאית לפיצוי כספי?

במאמר שכתבתי בנושא פיטורים בזמן הריון “על פי חוק עבודת נשים החל מהחודש החמישי להריון על העובדת ליידע את המעביד על ההריון. ממועד הדיווח, אסור למעביד להעסיק את העובדת בשעות נוספות, עבודת לילה, או בימי המנוחה השבועית.
מטרת ההוראה בחוק להגן על זכויות עובדת בהריון, אשר נמצאת בחודש מתקדם של ההריון וכדי לאפשר לה מנוחה כנדרש ולמנוע הכבדה מיותרת בזמן ההריון”.

בעניין אורית נ’ סאן בלוק, העובדת טענה בתביעתה כי פוטרה בזמן הריון, תוך הפרת סעיף 9 לחוק עבודת נשים ותוך הפרת הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

בבית הדין  האזורי לעבודה בבאר שבע בראשות השופט מ’ טוינה קיבל את התביעה וקבע כך:

נקבע כי ככל שהעובדת עבדה באותו מקום עבודה 6 חודשים לפחות, יש תחולה להוראת סעיף 9 לחוק עבודת נשים ביחסים שבין התובעת לנתבעת. הוראה זו מחייבת את הנתבעת לקבל היתר לפיטורי התובעת בתקופת ההיריון.

 

העובדת טענה כי מדובר בפיטורים בזמן הריון ואילו החברה טענה כי העובדת התפטרה מיוזמתה. בית הדין קבע כי יש להעדיף את גרסת העובדת. הוכח כי במועד הפיטורים הייתה התובעת בהיריון כשאין כל מחלוקת כי  כי היתר לפיטורי עובדת בהיריון המתייחס לפיטורי העובדת, לא התבקש ולא ניתן. לפיכך, בית הדין קבע כי העובדת פוטרה בניגוד לאיסור הקבוע בסעיף 9 חוק עבודת נשים.

 

מנהלי החברה ידעו כי העובדת בהיריון. בית הדין קבע כי עובדת פיטורי התובעת בעת היותה בהיריון, ללא קבלת היתר היא שיוצרת את החזקה כי הפיטורים הם בשל ההיריון. בנסיבות הללו ומאחר וטענת החברה לגבי התפטרות העובדת נדחתה, שממילא אין החברה היא יכולה להצביע על סיבה שיש בה כדי להצדיק את הפיטורים – הרי שהמסקנה היא כי הפיטורים הם בשל ועקב ההיריון ולפיכך ניגוד להוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

 

לפיכך, בית הדין פסק לעבודת פיצוי של כ – 90,000 ₪. עבור הפרת חוק עבודת נשים וחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה:

 

בגין הפרת סעיף 9 לחוק עבודת נשים הכולל פיצוי הפסדי שכר לתקופה שעד מועד הלידה ולתקופת ההעסקה המתחייבת על פי חוק לאחר חופשת הלידה, פיצויי פיטורים להם הייתה זכאית התובעת אילו הועסקה עד תום תקופת הגבלת הפיטורים, ודמי הודעה מוקדמת, פסק בית הדין כ – 64000 ₪.

בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה פסק בית הדין פיצוי בגין נזק לא ממוני סך נוסף של 25,000 ₪.

 

מראה מקום: תיק עב 3229/07 אלון אורית נ’ סאן בלוק בע”מ, ניתן ביום 9.3.2009 בבית הדין האיזורי לעבודה בבאר שבע, השופט מ’ טוינה.