קורונה בישראל – שאלות ותשובות בדיני עבודה (מחלה/חופשה ללא תשלום/ אבטלה ועוד)

איריס אלמוג ושות’
עורכי דין דיני עבודה

מאתעו”ד איריס אלמוג

נכתב: 6/3/2020. עודכן 15/3/2020

הכתוב להלן מתייחס למצב המעודכן נכון ל 13.3.2020. יש להתעדכן באופן שוטף באתר משרד הבריאות.

זכויות עובדים הנעדרים מעבודתם עקב הקורונה

הקורונה החלה להתפשט בישראל, ורבים הנאלצים לשהות בבידוד, אם חלו וגם אם חלה עליהם חובת בידוד על אף שטרם חלו בנגיף וזאת על פי צו משרד הבריאות. רבים גם נאלצים להיעדר מעבודתם, אם עקב חופשה כפויה על ידי המעסיק עקב קשיים ואם עקב הנחיות הממשלה והצורך בהשגחה על ילדיהם הקטנים עקב ההחלטה על סגירת מוסדות החינוך.

חובת הבידוד

ראשית, חובת הבידוד חלה בהתאם להנחיות שפורסמו בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד והוראות שונות (הוראת שעה) התש”ף 2020.(להלן: “צו הוראות בידוד”) לעיון בצו המעודכן נכון ל 10.3.20 לחץ כאן

שימו לב כי הוראות בנוגע להרחבת חובת הבידוד, או הגבלת התקהלות, חובת שמירת מרחק של 2 מטר, הגבלות על הגעה למקום העבודה ועוד מתעדכנות באופן שוטף בצו בהתאם לנסיבות. לעיון בהוראות המפורטות בדבר איסור התקהלות והתכנסות בינלאומית ראה  סעיף 3א’ לצו העדכני.

חוזר מישראל מוגדר בסעיף 1 לצו מי שהגיע לישראל מחוצה לה, למעט מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל;

מיהו חולה?

הצו מגדיר חולה כחולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל – ncov

על מי לשהות בבידוד ?

חובת הבידוד חלה על המשתייכים ל – 3 קטגוריות

  1. מי שמוגדר כחוזר כמפורט בסעיף 1 לצו
  2. מי שהיה במגע הדוק עם חולה(מגע הדוק מוגדר כחשיפה במוסד רפואי לחולה, עבודה בסמוך לחולה או שהייה בכתה עם החולה, נסיעה עם חולה במרחק עד שני מושבים ממושב החולה, בני ביתו של החולה, כל מגע קרוב שמעלה חשש להידבקות).
  3. מי שרופא קבע לגביו שהיה במגע הדוק עם חולה ב – 14הימים האחרונים

כן חלה חובת הבידוד על מי שהיה לו ספק אם היה במגע הדוק עם החולה אשר עליו לשהות בבידוד ולפנות למשרד הבריאות ובנוסף לאחרונה נקבע כי על אנשים עם חום של 38 מעלות ומעלה ותסמינים נשימתיים (שיעול או קושי בנשימה), להישאר בבית יומיים לאחר ירידת החום. כל זאת גם אם לא חזרו מחו”ל או היו במגע עם חולה מאומת.  לעיון מפורט בהוראות העדכניות לחץ כאן

.חובת הבידוד והדיווח למשרד הבריאות

הצו מגדיר את חובת הבידוד והדיווח למשרד הבריאות בסעיפים 2 ו – 3 לצו המעודכן.

דיווח על בידוד בית יעשה באחת מהדרכים הבאות:
  דיווח באמצעות טופס לחוזרים מחו”ל
  דיווח באמצעות טופס למי שבאו במגע עם חולה
  דיווח באמצעות מוקד קול הבריאות בטלפון 5400*

הפרת חובת הבידוד

הפרת חובת הבידוד לאלה המחויבים על פי הצו מהווה הפרת סעיף 71 לפקודת בריאות העם והפרה של חוק העונשין, מה שיכול אף להוביל להגשת כתב אישום בהתאם לחוק העונשין. בהיעדר חיסון לנגיף הקורונה, הדרך למנוע התפשטות המגיפה היא באמצעות מניעת הדבקה ככל שניתן. לכן, על כולם להתגייס למשימה הלאומית, ולא לפעול מתוך מניעים אגואיסטיים שכן מדובר באחריות לאומית סביבתית על פי צו השעה.

מי נחשב כעובד לצורך חובת הבידוד בהתאם לצו?

צו הוראות בידוד הרחיב את תחולת הגדרת עובד גם על נותני שירותים. הצו  מגדיר עובד בסעיף 1 – לרבות מתנדב,מי שמועסק, ומי שנותן שירות בחצריו של מעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו.

אם עלי להיכנס לבידוד לפי הצו – איך לדווח למקום העבודה?

ראשית, באתר של משרד הבריאות ניתן למצוא נוסח טופס דיווח שיש להעביר אל המעסיק במקרה שעל עובד להיכנס לבידוד. יש להעביר למעסיק הוכחה על כך שהעובד שהה במדינה או אתר שמופיע ברשימה (כמו למשל בפיראט האדום, או בשער 8 בבלומפילד – אתרים שנתווספו לרשימה בה שהו חולי קורונה עקב חקירה אפידימיולוגית שעורך משרד הבריאות ).

כמו כן יש להעביר למעסיק הצהרה שתפרט פרטי העובד (שם, תעודת זהות) וכן את התקופה בה הוא נמנע מלהגיע לעבודה. לעיון בנוסח הצהרה למעסיק על היעדרותו של העובד מהעבודה – לחץ כאן

האם צריך להוציא תעודת מחלה?

התשובה שלילית. משרד הבריאות הוציא מכח הצו, תעודת מחלה גורפת לכל המחויבים בבידוד על פי הצו כך שהמעסיק לא ידרוש אישור מחלה מעובד שפעל בהתאם להנחיות הצו והגיש הוכחה על כך שחייב בבידוד לפי הצו + טופס הצהרה.

ראה קישור לתעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה) התש”ף 2020

מי נושא בעלות ימי ההיעדרות עקב בידוד?

צו בריאות העם קורונה, מגדיר את היעדרות העובדים שמחויבים לשהות בבידוד, כהיעדרות מפאת מחלה בהתאם לתעודת מחלה גורפת שהוצאה בהתאם לצו (ראה לעיל). חופשת המחלה תקוזז מחופשת המחלה הצבורה של העובד, ככל שעומדת לזכותו יתרה כזו ואם אין כזו, תקוזז מהשכר, בהתאם לחוק דמי מחלה (יום ראשון ללא תשלום, יום שני ושלישי – 50% ומהיום הרביעי ואילך 100%) או לחילופין בהתאם להוראות דין אחר או הסכמים קיבוציים המטיבים עם העובד ביחס לחוק דמי מחלה.  באשר לפרסומים בתקשורת כי משרד הבריאות יממן תקופת מחלה מוארכת, אין לפרסומים אלה תוקף ונכון להיום ימי המחלה הינם על חשבון העובד.

ניתן כמובן בהסכמה לקבוע בין עובד למעסיק כי ההיעדרות תיחשב כחופשה ותקוזז ממכסת החופשה, ככל שאין ימי מחלה צבורים לזכות העובד. כמובן שהגדרת חופשת מחלה והזכאות בגינה מתייחסת אך ורק לעובד השכיר. נכון להיום, עצמאי/פרילנסר/קבלן, נושא בעלויות היעדרותו.

האם המעסיק יכול לדרוש מהעובד השוהה בבידוד להגיע לעבודה ? והאם עובד יכול להיכנס למקום עבודתו על אף היותו בבידוד?

על פי סעיף 2 לצו הוראות בידוד, אסור למעסיק לדרוש מהעובד השוהה בבידוד ולא לאפשר לו כניסה למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד- גם אם העובד ביקש זאת !

האם ניתן לפטר עובד שהפר את חובת הבידוד?

הפרת הוראת בידוד עלולה להיחשב כעבירה פלילית שמצדיקה הגשת כתב אישום וזאת בהתאם לסעיף 71 לפקודת בריאות העם. על אף שניתן לומר כי מדובר בהפרת חובת תום הלב, לא ניתן לומר בוודאות שהפרת החובה האמורה תשמש למעסיק עילה לפיטורי עובד, אלא אם היה בכך כדי לגרום למשל פגיעה במעסיק לרבות פגיעה כלכלית (כמו הצורך בהארכת הבידוד והיעדרות מהעבודה) נוכח הפרת הוראות הצו.

האם ניתן להורות לעובד בבידוד לעבוד מהבית?

ראשית, בשירות הציבורי לדוגמא, ניתנו הנחיות שמטרתן להעביר עובדים רבים ככל שניתן למתכונת עבודה מהבית.

בהתייחס למגזר הפרטי, בכפוף לכך שלעובד יש את הציוד והתנאים הנדרשים לעבודה מהבית, ושמצבו הרפואי מאשר זאת, ניתן לדעתי להגיע להסכמה הדדית לעבודה מהבית ואולם בעניין זה הוראה או הנחיה, ספק אם ניתן לחייב עובד בכך ללא הסכמתו, על אף שכאמור, בנסיבות העניין, ניתן להצדיק הנחיות מהסוג האמור ולעיתים אין ברירה אלא להורות על כך ואף מדובר באינטרס הדדי בשעה שעובדים רבים נאלצים לשהות בביתם.

יחד עם זאת, במקרה כזה לא תיחשב ההיעדרות כהיעדרות מפאת מחלה המזכה בימי מחלה (ככל שצבורים כאלה) אלא כעבודה לכל דבר כאשר העובד עומד לרשות המעסיק בזמן העבודה בבית.

האם ניתן לפטר עובד עקב שהותו בבידוד?

ראשית, נקבעו הנחיות מפורשות למעסיק כיצד לנהוג בעובד השוהה בבידוד, צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה) התש”ף 2020 (להלן: “צו הוראות בידוד)

בסעיף 4 לצו הוראות בידוד (ראה בקישור) נקבע איסור פיטורים עקב היעדרות ממקום העבודה בתקופת הבידוד. כלומר, אין לפטר עובד מאחר ושהה בבידוד – נדרש כמובן קשר סיבתי.

האם קשיים כלכליים וצמצום פעילות עסקית עקב מגיפת הקורונה מהווים סיבה מוצדקת לפיטורי עובד?

אין כל ספק כי השפעת המגיפה בישראל נותנת אותותיה על המגזר העסקי בישראל. יכולות כמובן להיות נסיבות שאינן תלויות בצו, כמו קשיים כלכליים אליהם נקלע המעסיק שיכולים להוות סיבה עניינית לפיטורים. הליך פיטורים כאמור צריך להיעשות על פי הכללים שנקבעו בדין לרבות זימון לשימוע.

האם ניתן להורות על צמצום היקף המשרה של עובד עקב מגיפת הקורונה? 

קשיים כלכליים עקב מגיפת הקורונה, בהחלט יכולים להצדיק החלטה על נקיטה בהליכי התייעלות, לרבות צמצום היקף משרתו של עובד, כל זאת בכפוף להוראות הדין והסכם ההעסקה עם העובד, הסכם קיבוצי וכו’. ואולם, שינוי חד צדדי וצמצום היקף המשרה ללא הסכמת העובד, יכול להביא לטענה על הרעת תנאים שתקים לעובד זכות להתפטר בדין מפוטר עם זכות לפיצויים ולחפש עבודה אחרת. חשוב לציין כי בעיתות משבר, המטרה אינה להביא לסיום העסקה שזו החלטה קיצונית, אלא “לשרוד” יחד את המשבר באופן זמני, ולכן צמצום היקף  המשרה הינו פגיעה יחסית בעובד ולא פגיעה מוחלטת. באשר לעובדים שחל איסור לצמצם היקף משרתם או לפגוע בהכנסתם ללא היתר ממשרד העבודה (כמו עובדת בהריון ו/או עובדים בטיפולי פוריות) יש לפעול על פי הכללים שנקבעו בדין ולבקש היתר טרם צמצום המשרה.

האם מעסיק יכול להוציא עובד לחופשה ללא תשלום ( חל”ת) בעקבות מצב כלכלי עקב המגיפה?  

קשיים כלכליים וירידה בהיקף הפעילות בהחלט יכולים להצדיק הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום באופן זמני, במטרה להחזירם לאחר תום המשבר הכלכלי. כמובן שככל שמדובר בעובדים מוגנים כמו עובדת בהריון /ואו טיפולי פוריות, נדרשת הסכמת העובד או בקשה להיתר למשרד העבודה להוצאה כפויה לחל”ת.

מהן זכויות העובד שכפו עליו חופשה ללא תשלום? האם יהיה זכאי לדמי אבטלה?

ביום 10.3.20 שירות התעסוקה הוציא חוזר לפיו עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק יהיה זכאי לדמי אבטלה בכפוף לתנאים הבאים:

  1. מדובר בחל”ת לתקופה למעלה מ – 30 ימים ביוזמת המעסיק עקב מגיפת הקורונה.
  2. על העובד למלא טופס “הצהרה בעקבות משבר” המצהיר כי כי בכוונת המעסיק לקלוט את העובד בחזרה עם תום 30 הימים, בקישור המצורף.
  3. על המעסיק למסור לעובד אישור על תקופת העסקה ושכר בקישור המצורף
  4. יש לבצע רישום ראשוני בלשכה או באמצעות אתר לשכת התעסוקה בקישור המצורף
  5. על העובד לעמוד בתנאים המזכים בקבלת דמי אבטלה על פי הדין לפי כללי המוסד לביטוח לאומי ולהתייצב על פי ההנחיות בלשכת התעסוקה ולהגיש טופס תביעה לדמי אבטלה. באשר לתנאי הזכאות, על פי הפרסומים בתקשורת, המוסד לביטוח לאומי הקל על ציבור העובדים באופן שבמקום תקופה הכשרה של 12 חודשים מתוך 18 נדרשת תקופה של 6 חודשים מתוך 18 בלבד, והרי מדובר בהקלה משמעותית לצורך קבלת דמי אבטלה. . לעיון בהנחיות המוסד לביטוח לאומי לחץ כאן

מה בנוגע לעצמאים? האם זכאים לדמי אבטלה?

למרבה הצער, כרגע אין חקיקה המסדירה זכויותיו של העובד העצמאי, הקבלן ו/או הפרילנסר המדווח באמצעות חשבוניות/קבלות ואינו מוגדר כעובד שכיר. יתכן בעתיד הקרוב נוכח המצב, יהיו פתרונות חקיקתיים גם בנוגע לעצמאים. יש לעקוב אחר הפרסומים בתקשורת.

יחד עם זאת ישנו סקטור קטן של עצמאים כמו מורי דרך, מרצים, שחקנים ועוד שעל אף שמקבלים שכרם כנגד חשבונית, ביטוח לאומי מכיר בהם כשכירים. לעיון ומידע בזכויות אלה וכן בפתרונות אחרים לעובדים עצמאיים, מפורט מידע באתר כל זכות. לעיון בקישור לחץ כאן

ביטול חופשות או איסור על חופשה (בארץ או בחול) – מה מותר למעסיק?

בימים אלה ננקטים צעדים חריפים למניעת התפשטות המגיפה לרבות הגבלות שייתכנו על חופש התנועה הכללי של אזרחים וככל הנראה דיון בסוגיה זו אינו רלבנטי בשעה שעובדים מוצאים לחופשות ללא תשלום ביוזמת המעסיק. נציבות שירות המדינה החליטה על איסור טיסות עובדי מדינה לחו”ל. ככל שהזמן חולף ייתכנו הגבלות הדוקות יותר על חופש התנועה לטובת בריאות ככלל הציבור. בעיתות חירום לממשלה סמכויות נרחבות ועל כן יש להבין כי במערכת איזון הזכויות ייתכנו הגבלות אפשריות ולגיטימיות על חופש הפרט.

ככלל חופשה יש לתאם עם המעסיק אשר זכאי לסרב לה מטעמים סבירים. המצב הנוכחי יכול להוות טעם סביר לסירוב לחופשה המתבקשת על ידי עובד בימים אלה, להחריג מצבים חריגים של עובדים שנאלצים כמובן לשהות עם ילדיהם לדוגמא עקב סגירת בתי הספר לדוגמא.

באשר לחופשות שנקבעו מראש, בעוד בזמנים רגילים לא יהיה זה סביר לבטל חופשות שנקבעו מראש, כיום, משמעות חופשה בחול יכולה להיות היעדרות אוטומטית לפי הצו של 14 ימים עם החזרה מחו”ל ויתכן ויהיה לגיטימי לאסור על יציאה לחופשה כאמור אם המעסיק אינו יכול כלכלית לספוג היעדרות כאמור. באשר לחופשות בארץ, אין זה סביר לבטל לעובד חופשה, ואולם, נוכח החרפת הצעדים הננקטים על ידי הממשלה בנוגע להתקהלות ככלל ויתכן בהמשך הגבלה על יציאה מהבית ככלל, כרגע לא ברור כלל מה מעמדן של חופשות בארץ.

מה בנוגע לזכויותיהם של עובדים שנאלצים להיעדר מעבודתם עקב הצורך לשהות עם ילדיהם עקב הנחיית הממשלה מיום 12/3/20 לסגור את בתי הספר עד לאחר חופשת הפסח?  

היעדרות כאמור אינה היעדרות עקב בידוד ואין מדובר בתנאים המזכים בתעודת מחלה גורפת. כרגע אין חקיקה ו/או הוראות המסדירות זכויותיהם של עובדים כאמור אשר ייאלצו לשהות בחל”ת. גם לא ברור אם ניתן לראות בכך חל”ת ביוזמת מעסיק שכן המעסיק לא הורה על כך אלא אילוצים עקב החלטת ממשלה.

ניתן כמובן בהסכמה בשלב זה להיעדר על חשבון ימי חופשה בהסכמה ככל שצבורים ימים כאלה ואולם סביר להניח כי בקרוב תהיה חקיקה ו/או הסדרה של מצב לא ברור זה אשר עתיד גם להחריף נוכח נקיטת צעדים עתידיים אפשריים בדבר סגר חלקי או כללי בשעת חירום.

הכותבת הינה עו”ד איריס אלמוג, מומחית בתחום דיני עבודה, למעלה מ – 18 שנה.

צור קשר לתיאום פגישה