שאלות ותשובות – הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית במקום העבודה יכולה להיות לא רק כלפי נשים אלא גם כלפי גברים. מדובר על התייחסות מינית לאישה או לגבר כאל אובייקט מיני, כאשר הם אינם מעוניינים בכך. יש נסיבות בהן הטרדה מינית נחשבת גם לעבירה פלילית לכל דבר.
ריכזנו שאלות ותשובות נפוצות לגבי אחד הנושאים הכי שכיחים – הטרדה מינית בעבודה.

מהי האחריות של המעסיק לתביעה שמגישים עובד או עובדת בעילה של הטרדה מינית?

בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית, על המעסיק חלה אחריות מלאה על מעשיהם של העובדים שלו.

לכן עליו לנקוט באמצעים הבאים:

  • לקבוע דרך בה יוכלו להשתמש העובדים וזאת על מנת להגיש תלונה עקב הטרדה מינית שחוו וכמו כן עליו גם לברר את מהות התלונה.
  • לטפל בצורה הנאותה והטובה ביותר במקרה בו התרחשה הטרדה מינית. כמו כן, על המעסיק לעשות כל שבאפשרותו על מנת שלא יהיו מעשים נוספים הקשורים להטרדות מיניות וכמו כן עליו לפעול על מנת לתקן את הפגיעה שנגרמה בעקבות ההטרדה המינית.

אגב, במידה ומדובר על מקום עבודה המעסיק מעל 25 עובדים, יש לקבוע תקנון בו יוצגו הוראות החוק בנוגע להטרדות מיניות ומעשי התנכלות. בתקנון, יפורטו הדרכים האפשרויות להגשת תלונות וכמו כן יפורט גם אופן הטיפול וזאת בהתאם למה שקבע המעסיק. את התקנון, יש לפרסם בקרב העובדים.

הטרדה מינית – האם בנוסף לתביעה אזרחית צריך גם להגיש תלונה במשטרה?

כל מקרה לגופו. יש מקרים בהם עדיף שלא להגיש תלונה במשטרה. יש לבחון היטב את המקרה ואת הנסיבות. במידת הצורך, אפשר להתייעץ עם עורך דין לענייני עבודה.

האם אמירות בעלות אופי מיני נחשבות גם כן להטרדה מינית?

בהחלט. על פי דברי החוק למניעת הטרדה מינית, יש התייחסות גם להטרדה מינית שאינה באופן פיזי אלא באופן מילולי.

מה נחשב להטרדה מינית מילולית?

על פי החוק למניעת הטרדה מינית, כל המעשים האלה נחשבים להטרדה מינית מילולית במקום העבודה:

  • הצעות חוזרות בעלות אופן מיני וכל זאת כאשר זה הראה שאינו מעוניין בהצעות האלה
  • התייחסויות נשנות המופנות לעובד וממוקדות במיניות שלו וכל זאת כאשר זה הראה כי איננו מעוניין באותן ההתייחסויות
  • התייחסויות משפילות ומבזות שהמטריד מפנה לעובד וזאת ביחס למיניות או המין שלו

האם ניתן לתבוע עובד שהטריד מינית, למרות שהוא לא הבוס שלי?

בהחלט. החוק להטרדה מינית מתייחס לכל הטרדה באשר היא. ההטרדה יכולה להיות על ידי הבוס ויכולה גם להיות על ידי עובדים באותו ארגון ועל כן, ניתן לתבוע בבית הדין לעבודה.

מהו סכום הפיצוי לנפגע הטרדה מינית עם הוכחת נזק?

בית הדין לעבודה קובע כך: פיצוי של עד 120,000 שקלים ללא הוכחת נזק ובמידה ויש נזקים מוכחים, אז הפיצוי יכול להיות בסכום הרבה יותר גבוה וכל זאת בהתאם למידת הנזק.