פסק דין מיום 5/9/12 – בית הדין האיזורי הורה לחברת תום אבטחה בע”מ לפצות עובדת ב – 55,000 בתוספת הוצאות משפט ושכ”ט בסך 15000 ש”ח, בגין אפליה על רקע היותה אישה,  והפרת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.