מה הן זכויותיו של עובד, אשר עבד מספר שנים דרך חברת כוח אדם, עבר למשתמש, ופוטר לאחר מכן על ידי המעביד שקלט אותו. האם הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים עבור כל תקופת העבודה (כולל התקופה שעבד דרך חברת כוח האדם?)

ובכן, סעיף 1 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי “מי שעבד שנה אחת ברציפות אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי פיטורים”.

סעיף 1 לחוק כאמור לעיל, קובע את זכויות הרציפות של העובד מכח עבודתו באותו מקום עבודתו. לפיכך, נשמר וותק עבודתו של העובד, וזכותו לפיצויי פיטורים, עם פיטוריו הינה עבור כל תקופת העבודה ולא רק לאחר המעבר למעביד שפיטר אותו.

המעביד האחרון אשר פיטר את העובד, יהיה חייב בתשלום פיצויי פיטורים על כל תקופת העבודה באותו מקום עבודה וגם בעבור התקופה שעבד העובד דרך חברת כח האדם, זאת בלבד שחברת כח האדם לא שילמה לו פיצויי פיטורים עבור תקופת העסקתו באמצעותה.

המידע הנ”ל נכתב על דעת כותב המאמר בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להמנעות מהם. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותב המאמר כל אחריות