פוסטים

תיקון חוק עבודת נשים והארכת זמן חופשת הלידה

חוק עבודת נשים (תיקון מס’ 37), התשס”ז-2007

ביום 8.5.2007 פורסם חוק עבודת נשים (תיקון מס’ 37), התשס”ז-2007. במסגרת התיקון לחוק, תוקנו ההוראות הבאות:

משך חופשת הלידה

חופשת הלידה הוארכה משנים עשר שבועות לארבע עשר שבועות. כמו כן, ניתן לקחת עד שבעה שבועות לפני תאריך הלידה המשוער (כשלפני כן ניתן היה לצאת שישה שבועות לפני התאריך המשוער (סעיף 6 (ב) לחוק עבודת נשים, התשי”ד -1954.

הארכת חופשת הלידה בשל אשפוז היולדת

על פי סעיף 6(ב1)(1) לחוק עובדת שאושפזה במהלך חופשת הלידה לתקופה של למעלה משבועיים זכאית להאריך את חופשת הלידה כמשך תקופת האשפוז ולא יותר מארבעה שבועות. החוק קבע במקרה זה הגבלה שחופשת הלידה לא תעלה על ששה עשר שבועות. התיקון לחוק ביטל את ההגבלה כך שחופשת הלידה בנסיבות אלה, יכולה לעלות על ששה עשר שבועות..

לידה של יותר מילד אחד

סעיף 6(ג) לחוק קבע כי עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, זכאית להאריך את חופשת הלידה בשבועיים נוספים עבור כל ילד נוסף שילדה. התיקון לחוק האריך את מועד הארכת חופשת הלידה לשלושה שבועות בעבור כל ילד נוסף. .

הארכת חופשת לידה בשל אשפוז הילד

סעיף 6(ד)(1) לחוק קובע כי עובדת שילדה חייב להישאר בבית חולים או לחזור לבית החולים לאשפוז, במהלך חופשת הלידה, לתקופה העולה על שבועיים, רשאית להאריך את חופשת הלידה כמשך תקופת האשפוז אך לא יותר מארבעה שבועות.החוק קובע הגבלה במקרה זה של חופשת לידה שלא תעלה על ששה עשר שבועות. התיקון לחוק ביטל את ההגבלה.

תחולת החוק

החוק והוראותיו המתוקנות יחולו רק על עובדת שיצאה לחופשת לידה במועד תחילת החוק ואילך, כלומר החל מיום 8.5.07.

המידע הנ”ל נכתב על דעת כותב המאמר בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להמנעות מהם. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותב המאמר כל אחריות

דמי לידה וחופשת לידה

על פי חוק עבודת נשים, המעסיק פטור מלשלם שכר לעובדת הנמצאת בחופשת לידה.

יחד עם זאת, העובדת אינה נותרת ללא שכר ובזמן זה, היא זכאי לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, מתוקף ביטוח בענף ביטוח אמהות.

לא כל עובדת זכאית לדמי לידה. הזכאות מותנית בתשלום דמי ביטוח לאומי לפי השכר שהשתכרה העובדת כשכירה, או אם הייתה עצמאית על פי הכנסתה כמוגדר בחוק.

במהלך חופשת לידה, חל איסור על המעסיק להעסיק את העובדת ואינו מחוייב בתשלום שכר.

חופשת הלידה צוברת וותק עבודה לעובדת ואת כל הזכויות הנגזרות ממנו (כמו פיצויי פיטורים). במהלך חופשת לידה נצברות לעובד זכויות סוציאליות: ימי מחלה, הבראה ועוד זאת בניגוד לחופשה שנתית הנצברת על בסיס ימי עבודה בלבד.

המידע הנ”ל נכתב על דעת כותב המאמר בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להמנעות מהם. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותב המאמר כל אחריות