הופלית בקבלה לעבודה? החוק לצידך

אפליה מגדרית בשוק העבודה נחשבת לפיל הלבן שניצב באמצע החדר. אבל למרות זאת, במשך שנים רבות, אף אחד לא העז לדבר עליו. רמות שכר נמוכות, מיעוט נשי בתפקידי הניהול, סטריאוטיפים מגדריים או נורמות תעסוקתיות בעייתיות – כולן בעיות מוכרות וידועות שבהן מנסים לטפל חוקים שונים במדינת ישראל, במקביל, לטיפול בפנים השונות והמרובות שעשויה ללבוש האפליה בעבודה.

כיצד עשויה להתבטא אפליה מגדרית בשוק העבודה כבר בעת ראיון עבודה?

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ”ח – 1988 – אשר נועד לעגן ערכי שוויון בעבודה ולמנוע מהמעסיקים להתייחס לשיקולים שמקורם באפליה, וחוק עבודת נשים, תשי”ד – 1954 – שמטרתו לקבע מסגרת תעסוקתית הוגנת והולמת לתעסוקת נשים, אוסרים, כבר בראיון העבודה, על הצגת שאלות הנוגעות לנושאים מסוימים כמעמד אישי, היריון והורות וכד’, שעצם המענה עליהן עלול לגרום למצב של הפלייתה של המועמדת לרעה. לכן, שאלות כגון “האם את נשואה?”, “כמה זמן את נשואה?”, “האם יש לך ילדים?”, “האם את מתכננת להיכנס להריון?” או “האם את מתכננת טיפולי הפריה?” פותחות פתח לאפליה מגדרית כבר במעמד ראיון העבודה.

מתי מותר לשאול, שאלות, שהן, לכאורה, מפלות?

על פי הנחיות נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה בעניין התיקון לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, ישנם מקרים שבהם המידע הנדרש נוגע לאופיו או מהותו של התפקיד שאותו מעוניין/ת המעסיק/ה לאייש. במקרים כאלו בקשת המידע מותרת ואינה נחשבת כאפליה. יחד עם זאת על המעסיק/ה / המראיין/ת להיות מסוגל/ת להוכיח כי המידע המבוקש רלוונטי למהותו התפקיד שאמור להיות מאויש, ואף כי קיים קשר ישיר בין יכולת המועמד/ת לביצוע התפקיד לבין המידע המבוקש.

ככלל, ניתן לומר כי בכל הנוגע לאפליה מגדרית קיימים מעט מאד מקרים חריגים כאלו, ולכן, מרבית הסיכויים שאם נשאלת שאלה מסוג זה בראיון עבודה – אכן מדובר באפליה.

אפליה מגדרית בשוק העבודה

מהי עמדת החוק בנושא?

החוק מתייחס לאפליה, מכל סוג שהוא, כאל עבירה פלילית.

(תיקון מס’ 20) תשע”ד-2014 של סעיף 9 בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ”ח – 1988 מעביר את נטל ההוכחה אל המעסיק – “בתובענה של דורש עבודה או של עובד בשל הפרת הוראות סעיף 2, תהא חובת ההוכחה על המעסיק כי פעל שלא בניגוד להוראות סעיף 2” – כלומר, במקרים שבהם מוגשת תביעה אזרחית בגין אפליה מגדרית בשוק העבודה על פי החוק, גם קיומו של חשש, יצריך מהמעסיק/ה להוכיח כי לא הייתה כאן הפרה של החוק וכי המקרה המדובר שייך לאותם מקרים חריגים שאותם הזכרנו קודם.​

שורה תחתונה

אם חוויתם מקרה של אפליה מגדרית, פנו בהקדם לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין לענייני עבודה שיש לו דירוג גבוה וכמו כן המון המלצות וכזה המומחה בתחום דיני עבודה ושיש לו ניסיון משמעותי ומוכח בייצוג מקרים מסוג זה. שיהיה בהצלחה!