כל התרחישים בהם דין התפטרות כדין פיטורים

התפטרות עובד ממקום העבודה שלו לא מזכה אותו בכל הזכויות המגיעות למי שהתפטר. אולם במקרים מסוימים דין התפטרות כדין פיטורים. משמעות הדבר היא שלעובד יש את הזכות להתפטר ולקבל את כל מה שמגיע לו על פי חוק, ובתנאי שעבד יותר משנה באותו מקום עבודה או אצל אותו מעסיק.

אילו חובות וזכויות חלות על העובד שהתפטר בכדי שיוכל לממש את זכויותיו?

 • על העובד לתת הודעה מוקדמת ולהמשיך לעבוד עד לסיום יחסי עובד- מעביד. אם המעסיק מסכים לכך, הוא רשאי להודיע על התפטרותו באופן מיידי.
 • פרק הזמן להודעה המוקדמת נקבע על סמך תקופת העסקת העובד והיקף המשרה שלו.
 • אם המעסיק החליט לוותר על העסקת העובד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, עליו לשלם לו את מלוא הסכום שהיה מגיע לו אם היה ממשיך לעבוד עד לסיום יחסי עובד- מעביד.
 • העובד זכאי לפדות את דמי הפיצויים שמגיעים לו, לרבות אלו שבקרנות גמל, השתלמות ופנסיה (לשם כך הוא זקוק לאישור המעסיק). פרט לכך הוא זכאי לקבל את התשלום בגין ימי ההבראה שמגיעים לו וימי החופשה שצבר.
 • בתום 3 חודשים ממועד ההתפטרות רשאי העובד לחתום בלשכת התעסוקה לצורך קבלת דמי אבטלה.

באילו מקרים דין התפטרות כדין פיטורים?

 • עובדים שהתפטרו לאחר שהגיעו לגיל הפרישה.
 • עובדים שהתפטרו עקב בריאות לקויה שלהם או של בן משפחתם. בני המשפחה הנכללים תחת הגדרה זו הם הורים, בן או בת זוג (כולל ידועים בציבור), ילדים (כולל ילדים מאומצים או אומנה), הורים של בן או בת הזוג, סבים או סבתות.
 • עובדים שהתפטרו לצורך טיפול בילד (הזכות תקפה למשך 9 חודשים ממועד הלידה). הזכות הזו תקפה רק לאחד מבני הזוג.
 • עובדים שהתפטרו לצורך טיפול בילד לאחר אימוץ שטרם מלאו לו 13 שנה, ילד אומנה שטרם מלאו לו 10 שנים, קבלת ילד מאם פונדקאית/ ילד למשמורת (הזכות תקפה למשך 9 חודשים ממועד קבלת הילד). הזכות הזו תקפה רק לאחד מבני הזוג.
 • עובדים שהתפטרו עקב הרעה מוחשית בתנאי העסקתם, גם עקב העברת מקום העבודה.
 • עובדים שהתפטרו עקב העתקת מקום מגוריהם למקום מרוחק ממקום העבודה.
 • עובדים עונתיים שהתפטרו, ובתנאי שהועסקו לכל הפחות 3 עונות רצופות וטרם הובטחה להם משרה קבועה במקום העבודה.
 • עובדות שהתפטרו עקב שהייה במקלט לנשים נפגעות אלימות, בתנאי שזו אושרה על ידי לשכת הסעד או על ידי גורמי הרווחה, ובתנאי שהשהייה נמשכה 60 יום לכל הפחות.
 • עובדים שהתפטרו עקב גיוסם לצה”ל, למשטרה או לשב”ס.
 • עובדים שהתפטרו עקב התנדבותם לשירות לאומי- אזרחי או לצורך מטרה לאומית או ציבורית.
 • עובדים שתם חוזה העסקתם, ולא הוצע להם המשך העסקה מטעם המעסיק לפחות 3 חודשים לפני מועד סיומו.
 • עובדים שמונו לראש רשות או סגן רשות מקומית, ובתנאי שאין סעיף בחוזה העסקתם, בו המעסיק קבע כי תקופת כהונתם תהייה בגדר חופשה ללא תשלום.

דין התפטרות כדין פיטורים

מיצוי זכויות העובד שהתפטר

על מנת להבטיח את מיצוי הזכויות של העובד לאחר פיטוריו או התפטרותו, כדאי להיעזר בעורך דין לענייני עבודה, שמתמחה בדיני עבודה בעל ניסיון ומוניטין מוכח.

החוק נוטה להחמיר עם מעסיקים שלא מעניקים לעובדיהם את הזכויות שמגיעות להם על פי חוק, במיוחד במקרים של אי קיום שימוע לפני פיטורים, הלנת שכר או ביטול הזכויות הסוציאליות של העובד.

תחום דיני העבודה הנו מורכב, וכולל נושאים מהותיים כמו אפליה בעבודה, הטרדה מינית ועוד. אם אתם חוששים, שאינכם מקבלים את כל זכויותיכם כפי שמגיעות לכם על פי חוק, זקוקים למידע נוסף באשר לדין פיטורים כדין התפטרות, אם פוטרתם בלי שימוע ממקום העבודה, או שאינכם מודעים לכל מה שמגיע לכם לקבל מהמעסיק שלכם, התייעצו עם עו”ד בהקדם.

צור קשר לתיאום פגישת ייעוץ