מהי אפליה תעסוקתית במקום העבודה והאם היא נחשבת לסוג של הטרדה

קיימים מספר מאפיינים המוגנים בחוק, אשר על פיהם אסור להפלות בין עובדים במקום העבודה או בחינת התאמתו של עובד כלשהו למשרה או למקום העבודה. אלו כוללים גיל, מין, גזע, מוצא אתני, צבע עור, לאום, נכות נפשית או פיזית, מידע גנטי, מערכת יחסים עם מי שעשוי להיות מופלה, הריון או הורות.

אפליה בעבודה חורגת מעבר לשיקולי העסקה או פיטורים, והיא כוללת היבטים נוספים של תעסוקה, ביניהם קידום, שכר, פיטורים, גיוס ועוד.

מה ההבדל בין אפליה להטרדה?

הטרדה מהווה סוג של אפליה, וכמו שניתן לסווג אפליה בדכים שונות, קיימים גם סוגים רבים של הטרדות, שכוללות כל התנהגות בלתי רצויה של עמית, מנהל, לקוח או כל אדם אחר במקום העבודה המבוססת על אחד או יותר מהמאפיינים שציינו לעיל.

אילו סוגים של אפליה תעסוקתית ישנם?

יש אינספור של דוגמאות לאפליה במקום העבודה. להלן מספר דוגמאות נפוצות להפליה תעסוקתית:

  • הצהרה או הצעה של מועמדים מועדפים למשרה שצריך לאייש
  • אי הכללת עובדים פוטנציאליים במהלך הגיוס
  • מניעת פיצויים ו/ או הטבות מעובדים מסוימים
  • תשלום שכר שונה לעובדים שמועסקים באותו תפקיד או באותו דרג ניהולי
  • אפליה בעת הקצאת אפשרויות פרישה
  • מניעה או שיבוש השימוש במתקני החברה
  • אפליה בעת הוצאת מבצעים או פיטורים

אפליה תעסוקתית במקום העבודה

אפליית גיל במקום העבודה

אפליית גיל אסורה במפורש על פי חוק. למעט מקרים יוצאים מן הכלל, על החברות חל איסור לפרסם דרישות גיל בפרסום המשרה.

כל העובדים זכאים לקבל את אותן ההטבות, ללא קשר לגילם, כאשר היוצא מן הכלל היחידי הוא כאשר עלות מתן הטבות משלימות לעובדים צעירים זהה למתן הטבות מופחתות לעובדים מבוגרים. כמו כן, אפליות גיל בתוכניות חניכה או הזדמנויות התמחות אינה חוקית.

אפליית מוגבלויות במקום העבודה

אין זה חוקי להפלות מועמדים או עובדים מוסמכים על בסיס נכות או מוגבלות. מבחינה מעשית, המשמעות היא שהמעסיקים לא יכולים לסרב להעסיק מועמדים אך ורק בשל מוגבלויותיהם.

כמו כן, המעסיקים נדרשים לבצע התאמות סבירות עבור מועמדים ועובדים בעלי מוגבלויות, מה שעשוי לכלול ביצוע שינויים פיזיים בסביבת העבודה או לתזמן שינויים במקום העבודה.

אפליית מין ומגדר במקום העבודה

על המעסיקים לתת לגברים ונשים שוויון הזדמנויות, הכולל אפשרויות תעסוקה ושכר שווים. כמו כן, אין זה חוקי לשלם משכורות שונות לגברים ונשים על בסיס מין. גם אפליה מגדרית בקבלה לעבודה אינה חוקית, וגברים ונשים צריכים לזכות לשוויון הזדמנויות ללא קשר למינם.

אפליה של להט”ב במקום העבודה

הל המעסיק חל איסור לפטר, לא להעסיק או להפלות בכל צורה שהיא אדם בשל נטייתו המינית, בין שהיא מוצהרת וגלויה ובין שלא.

אפליה בהריון במקום העבודה

אפליית נשים בתעסוקה על בסיס הריון אינה חוקית. מעסיקים נדרשים להתמודד עם הריון באותו אופן שבו היו מתמודדים עם מחלה זמנית או מצב שאינו קבוע שיחייב התייחסות מיוחדת.

אפליית גזע במקום העבודה

זה לא חוקי להתייחס למבקש עבודה או לעובד באופן שלילי מכיוון שהם בני גזע מסוים או בגלל מאפיינים אישיים הקשורים לגזע. אפליה בשל גוון העור של אדם מסוים אינה חוקית אף היא.

אפליה דתית במקום העבודה

אין זה חוקי להפלות עובד או מועמד לעבודה בשל מנהגיו ואמונותיו הדתיות. למעשה, עסקים נדרשים להתאים את עצמם לאמונה הדתית של העובד, כל עוד אין לכך השלכות שליליות מוגזמות על המעסיק.

מהי סביבת עבודה עוינת?

סביבת עבדה עוינת נוצרת כאשר הפרעה, הטרדה או אפליה מכל סוג יוצרות סביבת עבודה קשה שמקשה על העובד לתפקד באופן יעיל ו/ או לחוש בטוח.

מה עושים כאשר קיים חשש לאפליה תעסוקתית במקום העבודה?

חשוב לציין, שאדם שחש מופלה לא תמיד יכול להתנהל לבד מול המעסיק או מול מחלקת משאבי האנוש בארגון. כל מי שחש אפליה, באופן מיידי חש שנעשה עמו חוסר צדק, ועל מנת להשיב את הסדר לכנו וליצור שוויון הזדמנויות מלא, נדרשת בדיקה מקיפה של איש מקצוע באשר לכל נסיבות האירועים.

אם אתם חשים מופלים, בכל דרך שהיא, או שסביבת העבודה שלכם עוינת ולא מאפשרת לכם להיות במיטבכם, פנו למשרד עורכי דין דיני עבודה, שייבחנו את תנאי ההעסקה שלכם באופן דיסקרטי וינהלו עבורכם את ההליך בצורה יעילה וחכמה עד למימוש כל זכויותיכם על פי חוק.

צור קשר לתיאום פגישת ייעוץ