מה כדאי לדעת על הגשת תביעה לבית הדין לעבודה?

לפני שנדבר על הגשת תביעה לבית הדין לעבודה, חשוב לדעת שחוק בית הדין לעבודה משנת 1969 קובע כי בסמכותו של בית-הדין לעבודה לדון בתביעות העוסקות ביחסי עובד מעביד, לרבות השאלה אם אכן היו יחסים כאלו. דיני עבודה מגדירים את זכויותיו של העובד במקום עבודתו ואת האופן בו ניתן לצמצם פגיעה אפשרית בו.

עובד המעוניין לתבוע את מעסיקו לתשלום שכר עבודה, זכויות סוציאליות או פיצויי פיטורים, צריך להגיש כתב תביעה לבית הדין האזורי לעבודה. כלומר, הגשת תביעה לבית הדין לעבודה תיעשה באזור השיפוט בו נמצא מקום העבודה של העובד או במקום בו בוצעה העבודה. 

מתי מתבצעת הגשת תביעה לבית הדין לעבודה?

לעובד יש זכויות וכשהן מופרות על-ידי המעסיק, רשאי העובד להגיש תביעה לבית-הדין לעבודה,  במסגרתה הוא יכול לדרוש את זכויותיו. שכר שלא שולם, פיטורים ללא שימוע, דמי חופשה או דמי הבראה שלא שולמו כהלכה, במקרים אלו ועוד מומלץ לפנות להתייעצות עם עורך דין דיני עבודה להגשת תביעה. 

הגשת תביעה לבין הדין לעבודה יכולה גם להיעשות באופן עצמאי באמצעות מילוי כתב תביעה שניתן להורידו מהאתר של בתי הדין לעבודה.

ההליך בבית הדין לעבודה מתחיל בהגשת כתב התביעה. עובד המעוניין לתבוע את המעסיק שלו, לדוגמא בשל התעמרות בעבודה, מגיש לבית הדין האזורי לעבודה את כתב התביעה, באופן עצמאי או באמצעות עורך-דין. 

לכתב התביעה רצוי צרף מסמכים רלבנטיים במידה וקיימים. למשל, תלושי שכר, הסכם עבודה, ימים ושעות העבודה בגינם מוגשת התביעה, מכתב פיטורים או כל מסמך חשוב אחר שקשור לזכויות אותן תובעים בבית הדין. 

הגשת תביעה לבית הדין לעבודה

מהן סוגי התביעות המוגשות לבית הדין לעבודה?

את התביעות המוגשות לבית הדין לעבודה אפשר לחלק לחמש קטגוריות עיקריות:

  1. זכויות עובדים – זו הגשת תביעה לבית הדין לעבודה הנעשית על רקע של הפרת זכויות כגון תשלום דמי הבראה, חופשה שנתית, דמי חגים, פדיון חופשה, הפקדות לפנסיה, עמלות, דמי מחלה, פיצויי פיטורים ועוד. 
  2. פיטורים שלא כדין – בקטגוריה זו מוגשות תביעות המבוססות על פיטורים שבוצעו שלא כדין, לרבות תביעה לבטלם. לדוגמא, פיטורים שלא קדם להם תהליך שימוע, פיטורי אישה בהריון, פיטורים בזמן מחלה, פיטורים מחמת הורות, פיטורים בשל מילואים, פיטורים מפלים ועוד. 
  3. אפליה בעבודה – במקרה של אפליה בעבודה מוגשות תביעות בשל אפליה אסורה בפיטורים או בתנאי ההעסקה. לדוגמא, הפרה של חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, הפרת החוק המחייב שכר שווה לנשים ולגברים, הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ועוד. 
  4. הטרדה מינית – בקטגוריה זו מוגשות תביעות המבוססות על הטרדה מינית בעבודה. זה יכול להיות בשל אקט בעל אופי מיני שביצע המעסיק כנגד עובד או עובד כנגד עובד אחר, לרבות האופן בו התבררה התלונה על-ידי המעסיק. 
  5. יחסי עבודה – הגשת תביעה לבית הדין לעבודה בקטגוריה זו נעשית לשם הכרה ביחסי עובד-מעביד. לרוב תביעות אלו מוגשות על-ידי פרילנסרים המבקשים להכיר בהם כעובדים שכירים ולקבל את הזכויות המגיעות להם. 

תביעת מעביד נגד עובד

הגשת תביעה לבית הדין לעבודה נעשית גם על-ידי מעסיקים, במהלך תקופת העסקתו של העובד או אחריה. אילו סוגים של תביעת מעביד יכולים להיות מוגשים כנגד עובד?

תביעות כספיות, תביעה שעיקר הטענה בה היא שהעובד חייב כסף למעביד. לדוגמא, בשל מעילה בכספים, קבלת כספים שלא מגיעים לו או הלוואה שטרם החזיר. 

סוג נוסף של תביעות מעביד נגד עובד הוא בגין הפרת סודיות, תחרות או גניבת לקוחות. זו, אגב, עילת התביעה הפופולרית ביותר המוגשת כנגד עובדים. 

צור קשר לתיאום פגישת ייעוץ